Overzicht SEMafoor-artikelen van auteur Ad Maas ()Janus Jochems (84) overleden

Ad Maas , 09-09-23

Bij SEM zijn we dé medewerker van het eerste uur verloren. Onze SEM voorzitter, Ad Maas, vat samen wat Janus voor SEM betekend heeft: Hij was een collega en vriend die 30 jaren in touw was voor de geschiedschrijving van het Eerste Millennium

Meer lezen
    

Enige vragen over dateren met ijs

Ad Maas , 04-08-23

Ad Maas vindt datering via ijslaagjesonderzoek een geldige methode maar twijfelt eraan of het niet te modelmatig of te statistisch is. Hij stelt voor om chronologie-kritici eens niet-bestrijdend aan de orde te stellen, b.v. via het recente werk van twee archeologen-dendrochronologen...

Meer lezen
    

Cas van Houtert: geschied-schrijver

Ad Maas , 26-05-23

Cas van Houtert publiceerde 5 dikke boeken over de geschiedenis van de Middeleeuwen in Europa, een indrukwekkende prestatie. Ad geeft een overzicht, maar vertelt ons ook wat voor iemand Cas was

Meer lezen
    

Kortzichtigheid in de Limes-discussie

Ad Maas , 24-02-23

Ad Maas stelt dat onderzoekers die vanuit een bepaalde hypothese (geloof, overtuiging, wens) werken, doorgaans te veel uit zijn op bevestiging. Ad is meer voorstander van het bijeenbrengen van relevante mogelijkheden van onderzoek.

Meer lezen
    

Austria en Neustrië

Ad Maas , 27-11-22

Historici mijden nog steeds de kritische vraag: Wat was het West-Frankische en Oost-Frankische rijk in de 10e eeuw? Ad Maas herontdekte een artikel van Rinus Boidin. Hij is het er niet mee eens maar vindt het nog steeds een interessant betoog!

Meer lezen
    

Een Karolingische Codex uit Speyer?

Ad Maas , 06-08-22

Van de Codex Spirensis, een vermeende codex uit de periode tussen 860 CE tot 920 CE zou slechts een enkel blad van het origineel overgebleven zijn... 

Meer lezen
    

Delahaye en Frans-Vlaanderen

Ad Maas , 11-05-22

Er zijn vier fases van kritiek geweest op de visie van Albert Delahaye. A. Delahaye kon niet bewijzen dat Nederland een stuk geschiedenis van Noord-Frankrijk 'gestolen' heeft maar de discussie gaat nog steeds verder

Meer lezen
    

Dijkarcheologie 200 v.Chr. - 250 n.Chr.

Ad Maas , 24-04-22

De lijst van locaties met voormalige dijk-vondsten, ook in Noord-Nederland en de Wadden, uit de betreffende periode is verrassend lang. Let vooral ook op Vlaardingen en omgeving

Meer lezen
    

Middeleeuwse Bronnen m.b.t de Franken

Ad Maas , 07-04-22

Een overzicht van de Frankische en Merovingische bronnen tot 751 bevat 30 bronnen. Het MGH noemt 53 bronnen. Er is ook een overzicht van 32 Oudhoogduitse teksten gedateerd door germanisten. Tijd om deze bronnen eens te ordenen

Meer lezen