SEMafoor was hét tijdschrift van SEM dat tussen 2000 en 2021 vier keer per jaar verscheen. Een keur aan auteurs heeft in de loop der jaren bijdragen aan het tijdschrift geleverd. 

Sinds 2022 werd SEMafoor een 100% digitaal tijdschrift.

Nieuwe auteurs die ambitie hebben om (ook) in deze SEMafoor te publiceren worden verzocht om contact op te nemen met de redactie: info@semafoor.info

Kopij kan ook gewoon gestuurd worden naar info@semafoor.info of naar de redactieleden. De kopij wordt nog steeds beoordeeld op basis van inhoudelijke criteria.  Zo nodig wordt de auteur begeleid in het bijstellen van zijn kopij. Verder wordt de kopij extra gecorrigeerd en professioneel opgemaakt. Om het redactionele werk enigszins behapbaar te houden stellen we het zeer op prijs als auteurs rekening zouden willen houden met onze richtlijnen: Auteursrichtlijnen SEMafoor (pdf)

Alle tijdschriften van alle voorbij jaargangen staan in gescande vorm online. Ook de zeven edities van het AD Bulletin staan online. Het AD Bulletin is de voorloper van SEMafoor en verscheen van 1996 t/m 1999.

Registers