SEMafoor 22.4 (2021)
Historisch en archeologisch onderzoek in Noord-Frankrijk en de Visie van Albert Delahaye
Renus, Lacus Fleum, Aelmere, Helinium, Mosa, Dorestad
Het eerste klooster van Torhout
De Taxandria-discussie in SEMafoor
Vikingen en Atlantis
De vergissing van Albert Delahaye - Reactie op Albert Delahaye en Romeins Nederland van Guido Delahaye
Caesar tussen Rijn en Maas
Verder onderzoek Gouden Peelhelm
Op naar jaargang 23 van SEMafoor
SEMafoor 22.3 (2021)
Klassieke teksten in het werk van Albert Delahaye - Voorlopige kanttekeningen
Herhaling van zetten leidt niet tot erkenning
Het geschenk van de koning van Perzië aan Karel de Grote
Vader Rijn
Het laatste blad van de PK: nieuwe inzichten en bijstellingen. Een reis naar het einde van de wereld met als reisleider Alexander de Grote
Joep Rozemeyer 1935 - 2021
Kroniek van de abdij van Sint-Truiden
Over de waarnemingen van zon, maan en Mercurius tijdens de Karolingers
De villae van het Mariaklooster in Aken
De jaarboeken van het Frankische rijk
Theophanu en Otto (III): Nijmegen en/of Noyon
Catalogus van de handschriftenverzameling: meer dan 10 eeuwen geschiedenis
Een misbaksel, een bulla en een mantelspeld in het Gallo-Romeins Museum Tongeren
De Nederlandse Rijn is nooit een grens (Limes) geweest!
Overbodige zorg om Jona
SEMafoor 22.2 (2021)
De Gouden Peelhelm 2021
Een bijzondere fibula
Beschermde status voor Mediolanum (Pont)
Onbegrepen geschiedenis: de erfenis van bisschop Hartbert
Albert Delahaye en Romeins Nederland
Zwarte gaten in de geschiedenis van Noyon en Nijmegen?
De Patabus
Werd met Traiectum Gent bedoeld?
Van Mösenghem naar Aquis in Francia
Kronieken van het Frankische Rijk
Kronieken van het Frankische Rijk, een boekbespreking
Piet Paaltjens en het Oera Linda Boek
Transgressies en het vertrek van de Romeinen
Dateren en het cultiveren van zelfbedrog
SEMafoor 22.1 (2021)
Getuigenissen over de Geographia van Ptolemaeus
Cnut, een Vleemse deen in Engeland en Denemarken
Waar Dieze, Dommel en Aa samenkwamen
De visie van Albert Delahaye aanvaard?
De visie van Albert Delahaye op de Romeinse tijd in de Lage Landen
Maarten Dolmans en de Gouden Peelhelm
Het eiland Chanalaus
Wim Burger
Ausonius
De Patabus = de Mosa = de Leie?
Friese koningen en zo
Der Berner en Semafoor
Transgressies
De bezetting van de globe
Vlaanderen-Friesland en Columban
SEMafoor 21.4 (2020)
De rivaliteit tussen Balderik en Wichman
Het welluidende Rottaans?
Het eiland van de Bataven
Heldensagen en geschiedschrijving
De Mondingen van de Renus
De delta van Rijn en Maas in de Romeinse tijd
Toponiemen op de juiste plaats en in de juiste periode
Correcte toponiemen
Het gelijk van Albert Delahaye
Naast elkaar schrijven
Boek over de Gouden Peelhelm
SEMafoor 21.3 (2020)
De grote aarzeling: Merovingisch of Karolingisch?
Delahaye en Texandrië
De goederen van St. Willibrord in Brabant
Nawoord bij de teksten van Van Asseldonk en Delahaye
Pandemieën
Dordrecht is genoemd naar de god Thor
De Wolden en het water
Naar waar aan de oceaan?
Visie van Rinus Boidin op zijn publicaties over het eerste millennium
SEMafoor 21.2 (2020)
Agrippa's weg naar de Oceaan
Taalcontacten tussen Germaans- en Romaanssprekenden in Laat-Romeins en Merovingisch Gallië
Athaulf een Fries koning
Ierse missioneringsgolven
Is Bonifatius een belangrijke mythe?
Baldwin I als eerste graaf van Vlaanderen, slotreactie
De winterkampen van Labienus en Cicero
De mijlen van Caesar
Aken. Reactie op De Karolingische renaissance. Karels lege boekenplank volgens Heribert Illig
Ganuenta teruggevonden
De Bataven
Bewoningshiaten in Eerste Millennium
Der Schatten der Antike: Caesar
De zuidelijke Patavia-routes
Dan nog maar eens de Peutingerkaart
SEMafoor 21.1 (2020)
De Karolingische renaissance. Karels lege boekenplank volgens Heribert Illig
Het belang van Torhout in het eerste millennium
Nog eens de Peutingerkaart
Waar lag Cortovallio?
Alle wegen leiden naar Coriovallum
De vici rondom het Utrechtse castellum
Bisdom Utrecht 719. Volgens Edo Oostebrink met commentaar van Martin de Bruijn
Het Eiland van de Bataven
Nogmaals Pompeï: Reactie op Kurt Wayenberg
Pompeï - Dupliek op Henk Feikema
De Brittenburg-game van Tom Buijtendorp
Boudewijn I niet de eerste graaf van Vlaanderen.
Henk Feikema en de geschiedenis
Uitdaging tot ontkrachting van een bewijs dat de fantoomtijd van Illig c.s. onzin is!
Nawoord van de redactie (bij Jan de Lang 21.1)
Ligt alles overal?
SEMafoor 20.4 (2019)
Het twintigste SEM-symposium
Een project: Bronbeschrijvingen Karolingische tijd
Lag het Aken van Karel de Grote in Italië?
Capitulare de villis: Van Italiaanse origine?
Belangwekkende kroniek over Karel de Grote. Einhards Annales Regni Francorum bijna in complete Nederlandse vertaling beschikbaar
Bergeijk: 550 jaar stad zonder muren
Nog een mythe: Kon Karel de Grote lezen en schrijven?
Gunnar Heinsohn: drie revisies
Reactie op nawoord bij 'Boudewijn I niet de eerste graaf van Vlaanderen' van Jan van der Land
Een falsum?
Een terecht gewraakte rechter?
20 jaar SEMafoor
SEMafoor 20.3 (2019)
Een kale rechter
West-Europese wikings tegen Hludwigs leger in het Ludwigslied
De kerstening van ons land
Nogmaals de Peutingerkaart
Dokkum 754: Gecreëerd uit wad, mist en mythe
Het Utrechtse castellum
Redactioneel beleid van SEMafoor
Missen we 300 jaren? De onhoudbaarheid van de chronologie van Heribert Illig
Nawoord bij 'De onhoudbaarheid van de chronologie van Heribert Illig' van Jan van der Land
Boudewijn I niet de eerste graaf van Vlaanderen
De vreemde zoektocht naar drie 'spookdagen'
Nawoord (bij Jeff van Hout 20.3)
Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas (Tom Buijtendorp)
Pompeï
SEMafoor 20.2 (2019)
500 jaar etymologie in de Lage Landen
Het verhaal van de Brugse beer en Baldwin I als kantelfiguur binnen de Vlaamse wikingtijd
Ing-namen 3000 jaar oud, het bewijs
Via Mansuerisca
De Macht en de Pracht van Constantijn de Grote
De gregoriaanse kalendercorrectie
Chronologie eerste millennium: is de stelling van Heribert Illig weerlegd?
De Peutingerkaart nader bekeken! Als je iets op papier zet dat onjuist is, is dat valsheid in geschrifte
Reactie op de visie van Guido Delahaye op de PK
SEM-uitgave 2018: reactie op de kritiek van Guido
Fletio op de Peutingerkaart, een reactie op Jan G.M. Verhagen. Ficties rond Fletio, Fectio en Fictio?
SEMafoor 20.1 (2019)
Was Nijmegen de residentiestad van Karel de Grote?
Het mysterie van de keizer
Het Dagobertkerkje en Koniochus, de 'heilige' die ontstond uit een kopieerfout
De klacht en aanklacht van Jona
SEM-uitgave 2018: Cartografische Bronnen Eerste Millennium
Nawoord van de redactie (bij Guido Delahaye 20.1)
Cas van Houtert
Kelten
Van bundermaten naar vroegmiddeleeuwse grootgrondbezitters?
Laatste nummer van Zeitensprünge december 2018
SEMafoor 19.4 (2018)
Dr. Gerrit Hekstra 1933-2018
De vestiging van het christendom in het eerste millennium
Twee mislukte vaarwegen
Historische interpretatie van de Peelhelm
Van punt tot mijl
Delahaye en de Romeinse Reisgidsen: Het Itinerarium Antonini (met nawoord van de redactie)
Beleid van SEM (met nawoord van de redactie)
Liepen de Noordroute van de Peutingerkaart en de route 205 van het Itinerarium Antonini gelijk?
Verzonken dorpen en steden
De kunst van het snijden
Constantijn – Nicea en de eindtijd
SEMafoor 19.3 (2018)
Pausen en Keizers
Oud-Friese verblijfplaatsen
Pseudocartografie
Textielresten bij de Peelhelm
Delahaye en de Romeinse Reisgidsen
SEM-beleid
STABLESIA VI
Julius Caesar herzien
Caesar in de Lage Landen - Tom Buijtendorp
Aan de rand van de wereld
SEMafoor 19.2 (2018)
Paul van Overbeek 1950-2018
Boorne
Vroege koningen van Friesland
Klimaat in het eerste millennium - gletsjers onthullen de waarheid
Samson en Gennep aan de Maas en Xanten (Santen) aan de Rijn
Commentaar op de mening van Jeff van Hout
Commentaar op de mening van Frans Volmer
Almere
De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek
De herkomst van Dubbel, Duffel en Duffelt
Francia en Germania: reactie van Reinhard Schmoeckel
SEM-symposium 2018
SEMafoor 19.1 (2018)
SEM-symposium 2017
Gent en Antwerpen in de wikingertijd
Lugdunum
Leulinghen en Mainvillers, grensplaatsen van Germania en Gallia?
Een prachtige tentoonstelling, een schitterend boek, maar toch …
Aquisgranum in Italië?
Reactie op 'Köln am Rhein?' van Guido Delahaye
Merovingen aan de benedenloop van de Rijn
Levensverhalen van heiligen
Middeleeuwse culturen rond de Noordzee
Spooktijden
SEMafoor 18.4 (2017)
Oorsprong en ontwikkeling van onze jaartelling
Willibrord (658-739) en Kortrijk
Köln am Rhein?
Twaalf winden
Redbad 2.0, de ideale held voor een actiefilm?
Taalkunde versus Taalkunst - Wetenschap en Kunst - Kat en hond?
Zijn Karolingisch gedateerde graven Merovingisch?
Reactie op artikel 'SEM en SEMafoor' van Jan de Lang
Weerwoord op de reactie van Henk Feikema
Otto III en de chronologiecriticasters
Lag Karel de Grote's Aquisgranum in Italië?
Europa volgens Orosius
SEMafoor 18.3 (2017)
SEM en SEMafoor
SEM(afoor) en DE historische waarheid
De mythe van Sint-Adelbert, ruim 30 jaar later
Amerikaans zilver in antieke munten
Nieuwe ontwikkelingen in de genetica en de genealogie
Redding van de westerse beschaving na de val van het Romeinse Rijk: wat was de ware geschiedenis?
Het westelijke deel van de Rijnweg volledig archeologisch vastgesteld
Een onconventioneel onderzoek. Onder Roma, Ravenna en Roskilde van Tiemen Helperi Kimm (boekbespreking)
Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en wikingen uit de lage landen - Luc Vanbrabant (boekbespreking)
Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en wikingen uit de lage landen - Luc Vanbrabant (II) (boekbespreking)
Clovis in de schaduw van twee vrouwen (boekbespreking)
Woensel / Eindhoven in de Karolingische tijd
Moderne hagiografie: Bonifatius tevergeefs in Wijk bij Duurstede
Elite
SEMafoor 18.2 (2017)
De kaart(en) van Ptolemaeus
Cartografie in het eerste millennium
Geografische afbeeldingen uit het eerste millennium
De Corbulogracht
Het Trajectum van Antoninus
Commentaar op de visie van Stijn Heeren
Het commentaar van Guido Delahaye op de visie van Stijn Heeren
Delahaye's visie op de Romeinse tijd
Reactie op 'Een reisje langs de Maas en het gat bij Lauri'
Conventionele chronologie en herziene chronologie: Natuurkundige Hans-Erdmann Korth sluit aan bij Isaac Newton
Bekentenissen van Constantijn
SEMafoor 18.1 (2017)
Joël Vandemaele (1930-2017), de man van de Katteman
Jan Thijssen (1943-2016), Nijmeegse stadsarcheoloog
Bamberg: Frederik en Kunigunde
Het raadsel van de Portolaan
Van equites over kolvekerels tot ridders
Waarheen met boeken en ander studiemateriaal
Das Messias-Rätsel: het belang van het onmogelijke
Castra Herculis bij Nijmegen?
Een reisje langs de Maas en het gat bij Lauri
Piet Leupen over Otto III
De herkomst van de naam 'Deventer'
Geschiedschrijving als goede wetenschap
Het verleden op de schop
SEMafoor 17.4 (2016)
Een bijzonder 17e SEM-symposium
Bataven: de visie van archeoloog Stijn Heeren
Wie waren de Noormannen en Friezen?
Runen
Utrecht
Het Nederlandse deel van de Peutinger-kaart revisited
De verschrijving '*Sabis' in 'Scaldis'
Phantom Karl
Oem
Bant
Het raadsel van 777
In Portum Navigare: een Romeinse Europoort aan de Schelde
SEMafoor 17.3 (2016)
De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk
Wilkins: Waar eens Troje lag. Toch Cambridge?
De Rhenus van Caesar
Nederland in Frankrijk
Hielden de Romeinen na 9 AD een grenszone op de rechter Rijnoever onder controle?
Discussie over Oudnederfrankisch
De aard van de Peutinger-kaart
Dorestadum en Trajectum bij Ptolemaeus?
Grand blijft een mysterie
Lekkere oude wijn?
Vlaanderen in het eerste millennium
De Romeinse naam Albiobola Batavorum, een 20ste-eeuws verzinsel
Romeinse Rijk: Oost en West
SEMafoor 17.2 (2016)
De oversteek
Nifterlaca: Albiobola naar het rijk der fabelen
Dijken en Werken…
Bordonchar en Nocdac in Ostfriesland
Caesar tegen de Oude Belgen - Armand Sermon
120 Jaar oud nieuws over Caesar
Ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland
Vlaanderen in het Eerste Millennium
Vlaanderen in het Eerste Millennium - een steekproef
Romeinse wegen in Nederland
Ogier de Dane of Ogier van Denemarken
Drenten in de vijfde eeuw naar Engeland
Lage Landen
Merovingische graven in Oosterdalfsen
De Vinxtbach
Onbekende logistiek. Legers in het eerste millennium
SEMafoor 17.1 (2016)
Kessel, een vreemd verhaal
NIFTERLACA: Julius Caesar dus toch in Nederland?
Keltisch cultureel erfgoed: vergeten, maar niet verdwenen eeuwen geschiedenis vragen om een nadere invulling
Friese invloed in Antwerpen? Ja! In Oost-Vlaanderen? Neen!
Procopius beschrijft Thule
De burcht van Brunhilde
Castra Herculis / Valkhof omstreeks 359 AD
Trajectum is Utrecht
Historische disciplines: discussie in BMGN
De wankele pijlers van het Romeinse Rijk
Vroegmiddeleeuws Nijmegen?
Bericht van Karel (alias Carolus Fiktivus?)
De 55 kerken van Dorestadum
Hoe groot was het Romeinse Rijk eigenlijk?
Onbekende logistiek: legers in het eerste millennium
Museum Vlaardingen: een leerzaam bezoek
SEMafoor 16.4 (2015)
SEM-symposium 16: De Noormannen
Vikingen: vernielers, of juist bouwers - van een eigen rijk?
Kerlingaland
The Numbers Game from Ptolomy
Zelhem is niet Salehem
Denk klein
Denk niet te klein
Terre noire
Einde van de C14-methode in zicht
Karikatuur van de C14-dateringsmethode
De vervalsing van de middeleeuwse bronnen
Die Tabula Peutingeriana. Conferentie (Tagung) van de Ernst-Kirsten-Gesellschaft
In Memoriam: Martien van Zoeren
Pleidooi voor toponymie
Aankondiging SEM-symposium zaterdag 5 november 2016: Visies op het werk van Albert Delahaye
SEMafoor 16.3 (2015)
Het ontbreken van 'Karolingische' grafvelden en graven?
Meinerswijk
Goropius Becanus: Jan van Gorp uit Beek
Waar lag ooit Germania?
St. Albans, Hertfordshire
Theofanu in Tiel?
De Troyaanse oorlog
Absoluut dateren en geschiedschrijving
Doornik contra Dorestad
De Geest van Willibrord
NIFTERLACA: Julius Caesar in Nederland?
Menno Knul creatief ontdekker
The Peutinger map reconsidered
De pagus Taxandria opnieuw bekeken
SEMafoor 16.2 (2015)
Was Nijmegen (g)een Karel de Grote-palts?
Kwam Rollo uit Walcheren-Moerenland?
Dateren
Hoevelaken
1953-2015: de geschiedschrijving van de Villa van Hoogeloon
NIFTERLACA: Schapen of Romeinen?
De herkomst van Nifterlaca
Het L-Emphaticum
Retour aux Sources
Pascal Flament. Een Fransman uit Lille?
Is het door Heribert Illig gestelde chronologieprobleem weerlegd?
Livinus, Lebuinus story… Dupliek
De mythe van Trajectum-is-Antwerpen
De stad van de heilige Willibrord
Het Roelandslied
SEMafoor 16.1 (2015)
Wie was Dietrich Von Bern? En… waar lag dus Bern?
Ondergang Romeinse rijk volgens Jona Lendering
Illig, Illig, geef me mijn drie dagen terug
Tot Sint Juttemis
Een Romeinse ring uit Nijmegen
De gouden peelhelm / De man van Deurne
Opmerkingen betreffende het artikel De Siamese tweeling Lebuinus en Livinus: een historisch grapje?
Repliek op kritiek Jeff van Hout op het artikel over Lebuinus
Lebuinus en Livinus herbeschouwd
Recente archeologische vondsten ondergraven fundament geschiedenis
Julius Caesar als geograaf
Google-maps
NIFTERLACA: Ruud van Veen en Google Maps
Verdronken Zeeuwse dorpen in kaart
De Linschotenstroom
SEMafoor 15.4 (2014)
Karel de Grote 742-814: ruimte en tijd. Twee problemen voor de geschiedschrijving
Het zwaard van Roeland en de vlam van Karel de Grote
Hoe groot was Germania?
Over de kerstening, het Duitse Rijk en alternatieve visies…
10 dagen-kwestie. Reactie van Gerard Lambregts
10 dagen-kwestie. Reactie van Willem Bruijnesteijn
10 dagen-kwestie. Reactie van Henk Feikema
10 dagen-kwestie. Reactie van Guy Lavigne
10 dagen-kwestie. Reactie van Ad Maas
De Siamese tweeling Lebuinus en Livinus: een historisch grapje?
Antwerpen was niet Trajectum
Marburg en Niederlandistik
De 'idiota' van Ravenna
De heilige(?) Ansfried
SEMafoor 15.3 (2014)
Ewa ad Amorem
Wie was Ravennatis?
De grachten van Drusus
Amandus apostel van België
Hoe Karel de Eenvoudige de fantoomtijd overleefd heeft
De 10 dagen als wiskundige bekeken
De 10 dagen-kwestie, een spel van seconden
Gouden Middeleeuwen
Gouden Middeleeuwen, boek en tentoonstelling
Waarom de Nederlanden gehalveerd moesten worden?
Waar ligt het Aards Paradijs?
Geheimtalen
Een mozaïekje in Duitsland
SEMafoor 15.2 (2014)
De chronologie van het Cartularium Radbodi
Discussie over 10-dagenkwestie. Analemma's en schrikkeljaren
Discussie over 10-dagenkwestie. De reactie van Henk Feikema
Discussie over 10-dagenkwestie. De denkfout van Ruud van Veen
Discussie over 10-dagenkwestie. Reactie t.o.v. de bijdrage van Ruud van Veen
Discussie over 10-dagenkwestie. Jarentelling en de 13 dagen van Gregorius XIII
Dover en Antwerpen
Wie waren “De Kelten”?
Trajectum is niet Antwerpen
Trajectum Onvindbaar?
NIFTERLACA: Was Dorestad ooit ‘Fries’?
“De Friezen” en “Hoe God verscheen in Friesland”
Nagedacht over Nederlandse namen in ‘Taaldacht’
Ad Duodecimum: Duse Portus, Hercules Deusoniensis, Deusone
Versieringen en bogen op de Peutinger-kaart
“Illustraties” op de Peutinger-kaart - Nabeschouwing
De herkomst van de naam Antwerpen
SEMafoor 15.1 (2014)
De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium
De 'Meldi' in het grote deltagebied van West-Europa
Hebben Keltische culturen afgedaan in onze geschiedschrijving? Confronterende zoektocht naar informatie
De Renus
Zekere (en mogelijke) rijn-toponiemen
Was Ten Boer (GR) vroeger Debora?
NIFTERLACA: ‘Uttreht’ in de Annales Bertiniani
Antwerpen (Traiectum) – Utrecht (Traiectum)
Recensie Friezen, Franken en Saksen
Legenda voor de Peutinger-kaart
Het werk van P.C. Boeren 1909 – 1994
SEMafoor 14.4 (2013)
SEM-symposium 2013 - een terugblik
Friesland en Frisia
Frisia en Flandria op oude kaarten
Dorestad nu Wijck genoemd
Germania in relatie tot Belgica
Ptolemaeus en het eiland Thule
Reizen in Gallia
Fonetische analyse van 450 woorden uit De Heliand
Deventer in het eerste millennium
Recensie: Friezen, Franken en Saksen
Recensie: De Franken in Nederland? Hoogst onwaarschijnlijk!
Over ‘Een reactie’ van Bas Kloens
De zuidelijkste Nederlanden: Frans-Vlaanderen
Castra Herculis
Ontsluiting van het SEM-archief
SEMafoor 14.3 (2013)
Waar was het ware Almere?
Wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving. De Folklore van ons Bataafs verleden als voorbeeld
Hoe het oude Belgica overging in Austrasië
Francia en Germania
Karel de Edelmoedige - De laatste Karolinger
Kreis Borken: De Tencteri verslagen door Caesar in het jaar -55
De kabouters van Hoogeloon
Nifterlaca: Familia Sancti Vedasti in de Betuwe?
Nifterlaca: Rijnsburg, Elst, ...
Beleid van SEMafoor
Geschiedenis van twee Trajecta
De Tang-dynastie (618-907) langs de Maas
Nogmaals Amersfoort, n.a.v. een reactie van Menno Knul
SEMafoor 14.2 (2013)
Noorse vikingen in Domburg
Plechelmus en Balderik
Man en paard: een Romeinse officier in de Helenaveense Peel
Nifterlaca: Een eland met een halo?
Nifterlaca: Mythische bisschop van Dorestad?
Karolingisch Aken archeologisch bekeken
De Beeren uit Frisia
Het misverstand Dorestad
Venlo (Vennelon, Sablones) aan de Maas
Lag Dorestad aan de Rijn?
Ambiorix Contra Caesar in het Jammerdal bij Venlo?
De fraude van vroegmiddeleeuws Antwerpen
Twee Karels de Eenvoudige?
SEMafoor 14.1 (2013)
SEM-Symposium 2012: Saksen
Bijlage: Soldaten in zout en wind. Kustverdediging in de Romeinse tijd (Wouter Dhaeze)
Reuvensdagen 2012: Vom Nutzen und Nachteil der Archeologie fürs Leben
De heilige Siamese tweeling Lebuinus en Livinus van Saksen
Hamaland / Chamaviland 300-800?
Wil de echte Theophanu nu opstaan?
Reactie op Potjes Romaans (van Ruud van Veen)
Antwerpse fraude?
Onze jaartelling en vroege kerken -- Reactie op Feikema
Amersfoort was in oorsprong ‘voorde door Aelme, Alme und im Ablaut damit Eelme, Heelme, Elme'!
De Ontdekking van Dorestad (Joep Rozemeyer) - Recensie
Saksische Tradities
Caesar tegen de Oude Belgen (Armand Sermon) - Recensie
Publicaties en onderzoek
SEMafoor 13.4 (2012)
Odulphus en Evers(h)am: Een nieuwe hypothese
Antwerpen in de Karolingische tijd
De buurvolkeren van de Bataven
J. Claerhout: Vlamingen zijn Franken, Friezen en Saksen
' ... ons Bataafs verleden' (boekbespreking)
Hunenslag bij Groningen (boekbespreking)
Nifterlaca: Bisdom Luik (Jeff van Hout)
De Hunenslag: Goochelen met plaatsnamen
De Hunenslag: Reactie op het gegoochel van Ruud van Veen
Troje in Engeland: gegoochel met plaatsnamen?
Potjesromaans
Onze jaartelling en vroege kerken
De muntschat van Amby
SEMafoor 13.3 (2012)
De ontdekking van het eerste millennium. Een nieuwe oriëntatie voor SEM
Teutonen: land, volk, taal
Komt het Frans niet van het Latijn?
Vroege kerken in de 'stad' Groningen helpen bij het dateren
De ligging van de Brittenburg
Corbie - Corvey
Goochelen met plaatsnamen
Oudste Nederlands en Duits als historische bron
Nifterlaca: Dorestate, een lastig onderwerp …
Amersfoort
SEMafoor 13.2 (2012)
Servatius in Traiectum. Hoe Sint Servaas, vierde-eeuwse missionaris onder de Friezen, patroonheilige van Maastricht werd
Antwerpen en de Echternachteksten
NIFTERLACA: Oorkonde van Folckerus
Petrus Scriverius en de Rijmkroniek van Klaas Kolyn
Het Itinerarium Fresiae. Een bijzondere vorm van historisch onderzoek
De herkomst van de Brittenburg
Chronologie van het eerste millennium. Verslag van nieuwe gezichtspunten
SEMafoor 13.1 (2012)
Het Britse tin in de Romeinse tijd
Flumen Rhenus in Picardië, de Somme?
Het Land van Waas als geschenk?
Rijnsburger skeletten – een oplossing van het dateringsprobleem
NIFTERLACA: Walburgkerk Groningen
Bonifatius of De Schone Schijn van Dokkum (boekbespreking 1)
Bonifatius of De Schone Schijn van Dokkum (boekbespreking 2)
Aken zonder Karel de Grote. Heribert Illig bewijst een bepaald gelijk
Lag Aken in Aken?
Bataven, Watten en taalkundigen
NIFTERLACA: Warns
Archeologisch erfgoed eerste millennium
Antwerpen in de Merovingische tijd
SEMafoor 12.4 (2011)
12e SEM-symposium: Frisia en Traiectum. Inhoudelijk sterk en druk bezocht
Bataven in Noord-Frankrijk?
Poggio Bracciolini 1380-1459
Alternatieve hypothesen?
Het bewijzen van hypothesen
Diets Normandië?
De herkomst van de eerste bewoners van Antwerpen
Brittenburg Romeins of Deens?
Mysterium
Van Varro tot Peutinger, van Hecateus tot de Ravennas, de Ravennas van eind tot begin en de Peutinger-kaart nog eens lang en breed bekeken
Dateringsproblemen met de Rijnsburger skeletten
Vragen naar de tussen-tijd
SEMafoor 12.3 (2011)
Aquis: Aken/Aachen of Asques/Asq?
De herkomst van de eerste bewoners van de Gallo-Romeinse nederzetting in Antwerpen
Forum Hadriani
Lugdunum in Patavia
De Romeinse routes in de Lage Landen
Romeinse wegen in Nederland
De Germanen en het christendom, Pierre Trouillez (boekenbespreking)
Sarmaten, Franken en Merovingers
Sarmaten en Franken - een dateringsprobleem
De Franken en het nationaalsocialisme
Nog meer over het Oera Linda-Boek
Ondertussen op www.nifterlaca.nl
SEMafoor 12.2 (2011)
Hoe historici dateren?
Atuaca en Luik
Nijmegen, een Romeinse zeehaven?
De Limes op de UNESCO Werelderfgoedlijst
Forum Hadriani: drie publicaties op een rij, een uitdaging
Romeinse aftocht na de ondergang van Gesoriacum in 228
Een statistische benadering van het werk van Maurits Gysseling
Toponiem Antwerpen verklaard vanuit de Friese taal
Vergelijking van namen van personen en ing-namen als bewijs voor migratie
De Tijdgeest: Kairologie, metabletica en de sublieme historische ervaring
Oera Linda-Boek: François Haverschmidt of de gebroeders Halbertsma (?)
SEMafoor 12.1 (2011)
Echternach echt?
In één oogopslag
Scaldis
Meginhardeswich en Maninghen Wimille / Portus Itius / Castellum Flevum
De naam van het dorp Diessen nader onderzocht en verklaard
Gesoriacum Portus Romanus: Domburg ‒ Zee-schakel in de Limes
Friezen zijn van origine Belgen
Verzonken steden
De Romeinse helm van de Peel. Een discussie met te veel vooroordelen
Spijkers op laag water
Grote geschiedenisboeken van Nijmegen en Antwerpen
Absoluut Dateren volgens historica Balbina Bäbler
Dorestad
SEMafoor 11.4 (2010)
De schatkamers van de Friezen - Archeologisch onderzoek terpen
De datering van het geheim van Tolsum
Dateringsvraagstukken
Niviala - Nivelle sur Meuse
Is de Renus altijd de Rijn?
Meginhardeswich en Maninghen Wimille
Wayenberg zit er naast met zijn kijk op de Limes in Nederland
Over vorm en inhoud (een reactie op Paul van Overbeek
De Rijkdom van de rand (boekbespreking)
Plaatsnamen in Gallia
Een stapje verder over de Andouerpi
De teksten van Echternach
Geschiedenis van Vlaanderen. Gerben Graddesz Hellinga
Heribert Illig: Fomenko's geschiedschrijving is bedrog
SEMafoor 11.3 (2010)
Vrijplaats
Keltisch - Germaans - Romaans
Op zoek naar Ambiorix
En weer de Limes (een reactie op Paul van der Heijdens Limes
De weg van Agrippa
De ontdekking van Scandinavië (Lauritz Weibull)
Sarmaten uit het oosten - Franken uit het westen
Tochten van Karel de Grote ( Kees Koreman † 2005)
Aken en Karel de Grote?
Het bisdom Aken
Graven naar de Karolingische tijd: Neue Auswertung
Willen de heren met mij nog een stapje verder over de Andouerpi?
Archeologische gaten in het eerste millennium
SEMafoor 11.2 (2010)
Geen bedachte, maar verschoven geschiedenis. Een reactie op 'Bedachte geschiedenis' van Ad Maas
Het werk van Uwe Topper
Russisch lezen
Papenburg - eine Gründung von Sarmaten? Was een Ortsname an Überlegungen auslösen kann
Geschiedenis van twee bisdommen. 'Nieuwe' zienswijzen op Willibrord
Untersuchungen zu den Reichsstraβen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum van Michael Rathmann
Michael Rathmann, onderzoekingen naar de rijkswegen in de westelijke provinciën van het Imperium Romanum
De broche van 'Dorestad' opnieuw bekeken
Bruijnesteijn bakt ze bruin
Teutoburg bij Thiembronne, fantasie?
Varusslag bij Thiembronne?
Overlevering van De Bello Gallico
De Mythe van M.P. Boidin
De Mythe, Rinus Boidin schrijft geschiedenis
De Mythe, het schrijven van een boek
Nederlands boek over Corbulo valt tegen
De Zuidelijke Nederlanden
Nogmaals de Peutinger-kaart (een reactie op de reactie van Kurt Wayenberg)
Antwerpen: plaatsnaamkunde volgens Ruud van Veen
Reactie op 'Dit is de limit!' van Joep Rozemeyer
Erfgoed en ruimtelijke ordening langs de Overijsselse Vecht
De abdij van Echternach en haar betwiste claims
SEMafoor 11.1 (2010)
Bedachte geschiedenis in het eerste millennium? Een mogelijke probleemstelling
Meginhardi Vicus - Meinerswijk - Meginhardeswich?
Teutoburg bij Thiembronne
Anduerpis - Andouerpis - Antwerpen. Antwoorden op de kritieken van Ruud van Veen en Hans den Besten
Verder over de Andouerpi
Twee Antwerpens
Een andere kijk op Delahayes Germania
Dit is de limit!
Symposium en studiedagen
Ptolemaeus, een inventarisatie als basis voor discussie
Zutphen en Hamaland
SEMafoor 10.4 (2009)
De identiteit van de Franken. Nieuwe visies op herkomst, vestigingen en identiteit
Boeken over de vroege middeleeuwen. Waarom schrijven we geschiedenisboeken?
Het snoer van Scaliger als keurslijf van SEM
Van de redactie (commentaar op voorgaande artikel Henk Feikema)
Romeinse heerbanen en Varus’ Kampf um Germanien 2000 jaar geleden. Aliso als sleutel tot Romeins Overrijns Germania
Het Franse dorp Lynde aan de Bourre. Is de Latijnse 'Bordne' de Bourre-rivier in Frankrijk of toch de Boorn in Nederland?
Winterkamp Atuatuca
Geheugen van Landschap: kunstgeografie en het spel van verwijzingen
Het Belgische Gat II – Julius Caesar en de Belgae
Varus in Germania
Reactie op ‘Bermbommen langs Romeinse wegen’
Recensie van De Peutinger-kaart en de Lage Landen (boekbespreking)
En reactie op de recensie van Paul van der Heijden
Heette Atrecht ooit Nomodoca? Eerst goed vertalen
Dorestad, een wereldstad?
Reactie op Dorestad van Ad Maas
Mijlpalen Caracalla in Nederland vervalst voorgesteld? II
SEMafoor 10.3 (2009)
Antwerpen tot de eerste stadsuitbreiding
Alfred Michiels en het volk der Andouerpi
Mediabericht van het RMO over: Dorestad. Wereldstad in de middeleeuwen
Dorestad, een Wereldstad? Wishful thinking van het RMO in Leiden?
Welke geschiedschrijving verkiest u? Villam No(n)modocam = Nemetacum = Atrecht = Arras
Christelijke Krimpenerwaard. Voortgang onderzoek ‘Oorsprong en verspreiding van het christendom’
De methode van onderzoek van Joep Knauf
De namen voor Utrecht
Getijden op aarde: discussie n.a.v. SEM-boek
Archeologische bevindingen in Noord-Brabant met betrekking tot het eerste millennium n.Chr.
Ugo Janssens over heidenen en oude Belgen
Jaarlijks Belgisch congres over Romeinse archeologie
Rome in Zeeland met Nehalennia deze zomer in het Zeeuws Museum
SEMafoor 10.2 (2009)
Toponymie zonder taalkunde: kan dat?
Het ontstaan van Antwerpen
De naam van Antwerpen
Noormannen in de Lage Landen; een andere visie op de Vikingen
Egmond ‒ Gent ‒ Reims en Trier
Proficiat met Zee, wind, veen en land!
De wetenschap en de Peutinger-kaart
Overwegingen bij Romeinse plaatsnamen in Nederland
Bermbommen langs Romeinse wegen?
Archeologica?
Utrecht: Albiobola en Colonia Albiobola Batavorum, Antonia of Anthonina, Wiltenburg, Utret en Traiectum
SEMafoor 10.1 (2009)
Een Vlaamse (Belgische) lezer reageert op: ‘Het Belgische Gat’ en ‘De Schets van Gallia’ van Ruud van Veen
De Gallische mijl op het internet!
Mijlpalen Caracalla in Nederland vervalst voorgesteld
Romeinse heerbanen in Nederland: een explosief mengsel van mijlen en leugae? Enige bespiegelingen over de typische Romeinse wijze van aanduiding: vele meetwijzen leiden naar Rome: o tempora, o mores!
Alle wegen leiden naar Noviomagus. En dat komt doordat er wel 20 Noviomagi bestaan. Maar hoe dan verder?
Archeo-logica bij Tolkamer
Varus in West en Oost
Pax Romana. De Romeinse vrede in de Lage Landen
De locatie van de veldslag bij Baduhenna 28 n.Chr.
Geschiedenis van Groningen
Johannes Brøndsted - Een tweede lezing
SEMafoor 9.4 (2008)
Een bijzonder symposium op een bijzondere dag. Allerheiligen 2008: Betrouwbaar dateren
Katwijk en de Ostia Rheni
Het Belgische gat ...
… en schets van Gallia
Een andere kijk op Delahayes Dani en Denemarken
In de naam van de Roos
Bonifatius en Dokkum
Het Nederlands in Sint-Omaars tot in de dertiende eeuw
Christelijke Benelux en Duitsland. Voortgang onderzoek 'Oorsprong en verspreiding van het christendom’
Weer “et iuxta” en nog wat over Niumaga, Noviomus etc.
500 Jaar Peutinger-kaart
Middeleeuws bestuur in de Groninger Ommelanden
Reuvensdagen en SEM
SEMafoor 9.3 (2008)
Caestert – Atvatvca
De reuzen van Gerolstein
Het oudste christendom en haar verbreiding over Europa
Vertaling van de Wachtendonkse Psalmvertaling en het vervolg
Baardwijk
Torhout
Het emporium Dorestadum
De oevers van Dorestadum
Fomenkologie, pseudowetenschap
Peutinger is Boos!
De vorming van de Noordzeekust door het stijgen en dalen van de ondergrond
Et iuxta villam Inglinheim
SEMafoor 9.2 (2008)
De Da Vinci Code en de geschiedenis van de Lage Landen
Merovingisch Antwerpen
De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen. Een reactie
Pentagondodecaëder
Een dubbelstad?
Tweelingstad 2 Dorewic-Trajectum = Maastricht?
Een andere kijk op Delahayes Germania
De authenticiteit van de Peutinger-kaart
De authenticiteit van de Peutinger-kaart volgens Ruud van Veen. Een reactie
“Apud Noviomagum et iuxta villam Inglinheim”; geen emendatie, geen tekstvervalsing
Dorestadum, dat nu Wijck heet
Reactie op artikel De Nieuwe Chronologie
Holland
SEMafoor 9.1 (2008)
Pompeii en de Lage Landen
Pompeii en de renaissance
De Nieuwe Chronologie
ATUATUKA, Cäsars Legionslager in Aachen (boekbespreking)
Atuatuca in Aken?
“Apud Noviomagum, iuxta Inglinheim”
Contorted geography
PATAVIA en de zuidelijke route. Stand van zaken in de discussie
Dorestadum
De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen
Mare Frisicum
De naam ‘Holland’
SEMafoor 8.4 (2007)
Een bijzonder achtste SEM-symposium over transgressies(?)
Heinzelmännchen in Holland – ein verschwundenes Volk ?
Kabouters en de staalindustrie in het Ruhrgebied
Zur Lokalisierung des historischen Aduatuca
Wording van Maastricht. Wallen om de bestuurscentra in de eerste eeuw van onze jaartelling
Utrecht en Groningen
Nibelungen en Thidrekssaga. Voorbeeldig Duits historisch onderzoek en debat
Het christendom in Noord-Nederland van de achtste eeuw naar de twaalfde eeuw verplaatst?
Traiectum – Dorestadum, een tweelingstad
De Gallo-Romeinse nederzetting op het grondgebied van het latere Antwerpen
“Apud Noviomagum(,) iuxta Inglinheim” - Wanneer is een (niet verantwoorde) emendatie tekstfraude?
SEMafoor 8.3 (2007)
De Lage Landen tijdens de Duinkerke II-transgressie
Interessante plaatsen: Torhout
De munten van Trajectum
Relieken: echt of vals? (boekbespreking)
Kabouters in het eerste millennium. Een nieuw perspectief in het historisch onderzoek
Veertig mijl tussen Colonia Traiana en Veteribus
Oorsprong van het Middenrijk Lotharingen
Worms, Wasconia en Dorestad
Dupliek op Worms, Wasconia en Dorestad
Wormhout – Worms
Albert Delahaye in Numaga
SEMafoor 8.2 (2007)
Traiectum en de Peutinger-kaart
Canossa en het eerste millennium
CANANAFATIA ‒ Land van de Lookmeesters
Een vaarroute op de Peutinger-kaart
Worms – Wormacia – Wormhout
St. Martinus helpt ons de kalender te ordenen
Zeven vragen rond Feresne
Reacties op Danialand – Danamarken – Denemarken. Hoe om te gaan met bronvermeldingen?
SEMafoor 8.1 (2007)
Het raadsel van de bouwtijd van de St. Servaaskerk. Ligt de sleutel naar het verleden in Maastricht?
Danialand – Danamarken – Denemarken. What's in a name Dana?
De noordelijke Rijnarm en de kaarten van Ptolemaeus: twee onderwerpen die nauw met elkaar verweven zijn
Forum Hadriani, de stad van de Cananefaten
PATAVIA op de Peutinger-kaart
Een weerwoord van Ptolemeus
Kanttekeningen bij dupliek van GD (Guido Delahaye)
In het land van Aldegonde. De kerstening van Henegouwen
Albert Delahaye – een Nijmeegse biografie
Scoren voor Trajectum
Waren Willibrord en Bonifatius ooit in Nederland?
SEMafoor 7.4 (2006)
Verslag SEM-symposium 2006. Romeinse reisgidsen en Romeinse wegen
Delahaye en Ptolemeus. Had Albert Delahaye gelijk toen hij beweerde dat Ptolemeus de westoriëntatie hanteerde?
Ptolemeus en de West-oriëntatie, een repliek
Plechelmus (boekbespreking)
Nijmegen en de Waal
Congres Thidrekssaga-Forum in Arnhem
Met Trajectum-Tournehem ad rem. Willibrordus, bid voor ons 'gezond verstand'
De oorkonde van Karel de Grote gedateerd 777
Zeitensprünge in Kassel
Een unieke uitgave van de Romeinse reisgidsen
Joachim Latacz. Troia und Homer, Der Weg zur Lösung eines uralten Rätsels (boekbespreking)
Wiltenburg
Austrachia, Westrachia, Lewarde
Commentaar bij De Kelten: ficties, inspiraties, spiritualiteiten en feiten
SEMafoor 7.3 (2006)
De Kelten: ficties, inspiraties, spiritualiteit en feiten
Frühgeschichte in den Niederlanden
Lewarde – Leeuwarden en de stof waar Delahaye’s Frisia van gemaakt is
Lewarde (F) – Leeuwarden (NL) Dupliek
Troje, Ilion/Ilium, Hisarlik, Cambridge of Helsinki
Caesar in Gallia (2)
Het Oera Linda-Boek bezorgd door Goffe Jensma
Romeins verkeer, door Cornelis van Tilburg (boekbespreking)
Die Frieslande (boekbespreking)
Beowulf. Nieuw boek van Joël Vandemaele. Wel een hypothese maar geen bewijs
Castrum Vilta
De Romeinse weg van Trier naar Metz
Oorsprong en verspreiding van het christendom. Onderzoeken volgens de genealogie en de doelstelling van SEM
Uit de koers in SEMafoor?
SEMafoor 7.2 (2006)
Waar lag Vada? Het oudste Nederlandse woord
Caesar in Gallia
Het Traiectum van Willibrord en Bonifatius
Traiectum
Waarom lag het Traiectum van Willibrord in Antwerpen?
Het Trajectum van Willibrord (658-739) en Bonifatius (ca. 680-754)
Waarom lag Trajectum van Willibrord NIET in Antwerpen?
Echternach: Elchte-R(e)n-acus
Chronologieonderzoek in Rusland
Over Jacques Fermauts voorwoord bij diens uitgave van het Oera Linda-boek (gevolgd door kort weerwoord van Jacques Fermaut)
De Utrechtse Nifterlaca-mythe
SEMafoor 7.1 (2006)
De zevende jaargang. De koers van SEMafoor
Stadsgeschiedenis van Nijmegen, oudste stad van Nederland (publicaties en tentoonstelling)
Vervalste archeologische vondsten in Nijmegen. Vergissingen in de publiciteit
De kater van het eigen ongelijk
Een Russische kijk op de historie
De oorsprong van de naam Echternach
Klopt ‘Reizen door de oude Peel’?
De munten van Dorestad
Letters en cijfers en Verduisteringen en fantoomtijd (Zainab Angelika Müller)
Maastricht in het eerste millennium
Traiectum in het eerste millennium. Oorsprong en verspreiding van het christendom
SEMafoor 6.4 (2005)
Samenvatting SEM-congres te Bavel d.d. 5 november 2005
Aankondiging: Itineraria Romana
De eerste volledige Franse vertaling van het Oera Linda-boek
Lewarde (F) – Leeuwarden (NL)
Vikingen in het stroomgebied van Rijn en Maas tussen 800 en 1000 (tentoonstelling en publicaties)
Enkele recente publicaties over Vikingen in onze streken
Twee gaten in de geschiedenis van Veldhoven
Menapii en Cananefaten
Frisia en Maastricht
De Friezen en Inchy-en-Artois
Een heilige Fries: koning Friso
Sint-Friso in Frankrijk
Ad Duodecimum is ’s-Hertogenbosch?
De roes van het eigen gelijk
SEMafoor 6.3 (2005)
Was de Duitse “Frühzeit” anders? Een over het hoofd gezien (?) boek
Medeasblik en Aldega
Bonifatius en de kerk van Nederland. Kanttekeningen bij een boek
Vikingen in de Lage Landen
Enkele voor de Vikingenperiode in Kennemerland relevante historische vermeldingen
Deurne in het moeras
De Da Kinnem-Code (boekbespreking)
Gewapende Bataven (boekbespreking
Oorsprong en verspreiding van het christendom tijdens het “eerste millennium” in Frankrijk
De Brabantse Omwenteling voorloper van België?
Ad Duodecimum is ’s-Hertogenbosch?
De Nifterlaca-mythe
Reactie op artikel over publiciteit SEM-boek
SEMafoor 6.2 (2005)
Willibrord en Bonifatius. Eerste boek SEM-reeks in de publiciteit
Een tragisch misverstand
De positie van de archeologie
2000 Jaar Nijmegen: Nijmeegse biografieën
Het eerste millennium in een boekenweek over onze geschiedenis
Bonifatius en de kerstening van de Friezen
Een zeldzame munt van Thrasemundus van Maastricht
De Bataven: verhalen van een verdwenen volk
Het ‘Out Vlaems vers’ (2)
Traditionalisme of wetenschap
Zeitensprünge in Zürich
Gab es ein linksniederrheinisches Thüringerreich?
SEMafoor 6.1 (2005)
Het Oera Lindaboek. Een spel bijna zonder einde
Oera Linda Boek, reactie op een radio-uitzending
Het Oera Linda Boek, een gemaskerde godsdienstkritiek?
Geografisch beeld van het Oera Linda-Boek
Het Oera Linda Boek: authentieke bronnen van een vals document
Feresne
Hercules Magusanus als inspiratiebron voor het vernieuwen van de identiteit van zijn vereerders? - Wat was trouwens hun oorspronkelijke identiteit?
Utrecht 700 – 950
“De bisschop van Nijmegen”
Tanomia
Bewondering en verwondering. Kanttekeningen bij een dissertatie over Utrechtse kanunniken
Leugen over de leuga?
SEMafoor 5.4 (2004)
Symposium-impressies. 6 november 2004 te Bavel
Aantekeningen bij het “Out Vlaems vers van bi ’t Swin”
Mijn ontdekking staat niet in een handboek
Leidschendam Park Leeuwenberg. Berichten van de archeologische werkgroep
Drusus-grachten in Nederland: een voortgaande mythevorming?
De mijlpaal van Tongeren
De pagus Wirense
Gudrun
‘754: Bonifatius bij Duinkerken vermoord’. Was het eigenlijk wel bij Dokkum?
Dokkumer geschiedenis en de Bonifatius-mythe, een beperkte boekbespreking
Vaste grond onder de voeten? 'Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt'
Feresne langs de Heerbaan (1)
Feresne langs de heerbaan (2)
SEMafoor 5.3 (2004)
Bonifatius-actua. Rondom het SEM-symposium
De pagus Wirense
Samenvatting van de lezingen 'Bonifatius en zijn tijd' Dokkum, 11 juni 2004: Evert Kramer, Mayke de Jong, Wolfert van Egmond, Rob Meens, Paul Noomen, Janneke Raaijmakers, Marieke van Vlierden, Herman Pleij
Amblè-ve, Amer en Alme-loe: “Ala-Fluss mit m-Suffix”
Karel de Grote in Aken?
De Mijlpaal van Tongeren
Peutinger in Oudenburg. Op weg naar de Romeinen
Zit er een historisch gat in de Vroege Middeleeuwen van (Frans-)Vlaanderen?
Heel en Heerlen en hocus-pocus-taalkunde
Heel en Heerlen en een vergelijkende methode
Kloens’ vergelijkende methode
Het “Out Vlaems vers van bi ’t Swin”
Duistere of verdwenen eeuwen
SEMafoor 5.2 (2004)
Denise Poulet: Noms de lieux du Nord - Pas-de-Calais. Introduction à la toponymie
De werkelijke oorsprong van Heel en Heerlen
Atuatuca
Traiectum supra Mosam = Traiectum ad Renum?
Treit = Traiectum?
Traiectum-discussie
De Cananefaten in tien vragen en een onbestemd aantal antwoorden
Friese toponiemen (2)
Commentaar op ‘Archeologen bewijzen Friese vlucht naar België’
Commentaar op ‘ De Friezen vluchtten naar Zele’
Twee Franse teksten uit het eerste millennium
De Anonieme Kosmograaf van Ravenna
Brief van Einhard aan Lodewijk de Vrome
SEMafoor 5.1 (2004)
De Cananefaten: Bataafs, Fries … of wat eigenlijk? Op zoek naar de oorsprong van een West-Nederlandse bevolkingsgroep
Slotwoord
Politiek van Caesar in verband met de tinroutes
Kaisar en dergelijke
Korte reactie op ‘Kaisar en dergelijke’
Reactie op Ruud van Veens Korte reactie op ‘Kaisar en dergelijke’
Ottogracht
Zeitensprünge-Jahrestreffen 2003 in Erfurt , een impressie
Over dat op- en afrollen van de Tabula Peutingeriana
Nif(te)lungen – Nijvel – (N)Eifel? Productieve hypothese i.v.m. de Vroege Middeleeuwen
Het Insula Batavorum (2)
De Romeinse Kempenweg
Aerts, Theo: Feresne langs de heerbaan. Een Romeinse nederzetting tussen Tongeren en Nijmegen
SEMafoor 4.4 (2003)
Oude kaarten, wat zij (niet) zeggen
De invasies gaan voorbij … de Normandiers blijven (Henri de Saint Blanquat)
Traiectum = Overtoom?
Het Insula Batavorum
Caesar en de Bataven (2)
Taalhistorie
Ewa quae se usque ad Amorem tendet
Onjuiste informatie over Bataven
Hiaten dichtdenken. Hamburg in het eerste millennium
Raadsels van Geertruidenberg
Het Sint Willibrord Veld te Antwerpen
De herdenking van weldoeners en giften en kronieken uit het diocees Luik in de 11e en 12e eeuw (A-J. Bijsterveld)
Zorg om kwaliteit
Nog meer zorg om kwaliteit
Reacties op Spamer (1)
Reacties op Spamer (2)
Reacties op Spamer (3)
Samenhang, logica en geografische omstandigheden!
Wissant, vanaf de oorsprong tot de jaren 1930 (vertaling W. Spapens)
Wissant, vanaf de oorsprong tot de jaren 1930 (J. Fermaut)
SEMafoor 4.3 (2003)
De kerstening van Nederland
Traiectum = Overtoom
Een Albe en een Kleine Albe
Denen nestelden in Breda II
De Vikingen: overzicht anno 2003
Het toponiem Bardenwijk
Gallische mijlen
Nog eens: Romeinse lengtematen
Caesar en de Bataven
Athene in de Pyreneeën. Middeleeuwse etymologie
Duinkerke(n), een spellingkwestie
Ing-namenvergelijking Vlaanderen, Friesland, Westfalen
Toponymie van de plaatsnamen eindigend op inge(n)
SEMafoor 4.2 (2003)
Nogmaals de “Pes Drusianus”
Enige Friese toponiemen in het eerste millennium (vervolg)
Van Vada over Trajectum en de Overdracht naar Watten
Nog een naam voor Traiectum
De ondergang van Sabinus en Cotta
Tencteren en Drenthe
De Friezen van Foppe de Haan
De Dani in Nederland
Denen nestelden in Breda
De Magie van de Staak (De haren-Ten Berge)
SEMafoor 4.1 (2003)
Enige Friese toponiemen in het eerste millennium
Zoektocht naar het thuisland van de Friezen, Franken en Saksen
Thet Oera Linda Bok
Is Nijmegen Noviomagus?
Belangrijke havenplaatsen in het eerste millennium der Lage Landen
Willibrord in Maastricht II
Romeinse wegen tussen Reims, Metz en Langres
Romeinse lengtematen
De oorlog tegen de Belgen
SEMafoor - citaat
HH. Fredericus en Odulfus
Deplacements historiques
SEMafoor 3.4 (2002)
Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild?
Kanttekeningen bij een Odulphus-hypothese
Varus, geef mij mijn legioenen terug (Leeuwarder Courant)
Varusschlacht und Germanenmythos
Duinkerken of Dokkum?
De slag tegen de Usipeten en de Tencteren
Satis en Scaldis
Hamalant
Tilburg in het eerste millennium ….?
Het gat in de geschiedenis van Breda
Neo-actualisme en transgressies
De vorming van De Moeren
Delahaye over De Moeren
Friese plaatsen in het eerste millennium
Oera Linda-boek en andere vervalsingen
SEMafoor 3.3 (2002)
Bonifatius en Duinkerken
Was Claudius Ptolemeus een bedrieger? Een astronomisch argument voor de “fantoomtijd”-these van Heribert Illig
Willibrord in Maastricht?
Het Dagobertkerkje, bisschopskerk, zesde eeuw
Solimariaca
Een totaal onbekende Friese heerser?
Ursula en de elfduizend maagden
Ursula en Cunera, twee van de elf(duizend) maagden
Traiectum en de Peutingerkaart
Tilburg in het eerste millennium?
Wat baat de kennis van taalkundige spitsvondigheden?
SEMafoor 3.2 (2002)
Agripina
Karel de Eenvoudige
Dorestad als dore-roosje II
Varus in Varsseveld?
Varus bij Osnabrück?
De hypothesen van Heribert Illig en andere chronologiecritici m.b.t. het eerste millennium
Willibrord en Traiectum
Hunsinger Codex
Een tweestromenland: Albis en Rijn
Willibrord aan Maas en Rijn
Grand, Lindesina en Nasie
De nieuwe Bataven-discussie
De heilige Ursula en de elfduizend maagden
Noormannen in Nederland
Audun-le-Roman
SEMafoor 3.1 (2002)
Hoog en droog. Veilig wonen in de Lage Landen zonder dijken
De Morinis. ooit gezien, ooit gelezen?
De Pagus Kinheim II
Dorestad als Dore-roosje
Naamkundig onderzoek naar ALBE
Colonia Agrippina
Servaas, Willibrord en Traiectum
SEMafoor 2.4 (2001)
Bonifatius bij Dokkum vermoord?
Kelten en Ieren. Licht in de duisternis
Lugdunum.
Hoe je niet Bataven vindt: taalkundige opmerkingen
De Watavi van Watten
Een moeizame discussie over historische taalwetenschap en de Bataven
Ostrachië en Westrachië
Waar lag de originele pagus Kinheim?
Sint Servaas en de bisschoppen van Traiectum
De Rhenus en de Albis
SEMafoor 2.3 (2001)
De pagus Kinheim
Traiectum in het eerste millennium
Waar zijn de Bataven gebleven?
Barrington Atlas of the Greek and Roman World
Catastrophe
De Morinorum gelezen
Sint Servaas: wanneer en waar?
Daventria
Leulinghen tegen Luik
Baudolino
Feresne: een naam op zoek naar een plaats
Kievermont – Kevermunt en Chèvremont
Contraproductieve morosofie
SEMafoor 2.2 (2001)
Vergelijkende Chronologie (vervolg)
Traiectum is Maastricht
Lugdunum
Het ontstaan van Frieslands Noorden, Leeuwarden en Dokkum (boekbespreking)
Viltenburg
Nog niet aangeboorde ‘bronnen’? Een boekbespreking
Eeuwen oud, doch historisch. Het gebruik van topografische kaarten als geschiedkundige bron
Aken en het land van Luik in de Xe en XIe eeuw
Dubbeldunk over Traiectum = Utrecht
De veldtochten van Karel de Grote 772- 806
Reactie m.b.t. Pataviaroutes
SEMafoor 2.1 (2001)
Over trans- en regressies. Een kort onderzoek in de geologische literatuur over Nederland en België
Vikingen bij ons
De Vikingen Saga (boekbespreking)
Vergelijkende Chronologie
Lugdunum
Traiectum = Maastricht
Traiectum, Echternach en de bronnen (Reactie op Spamer 1,1,33)
Boso in dienst van koning Artur, het ontstaan van Oxford
De Pataviaroutes op de Peutingerkaart
Recente archeologische vondsten in Frans-Vlaanderen
Mithilburgis in Vlaanderen
SEMafoor 1.3 (2000)
Traiectum = Antwerpen
Transgressie/regressies in de Lage Landen bij de zee
Waar lag Traiectum?
Tacitus
Een “historisch uitstapje’ naar het Noord-Franse gebied van Boulogne
Paleis van Karel de Grote in Nijmegen
Zeitensprünge-congres in Aken
De Romeinse wegen in Nederland
Wat moeten we verstaan onder R(h)enus?
Wetenschappelijk denken over Traiectum
Traiectum, Echternach en de bronnen
Dorestad lag in Frankrijk
SEMafoor 1.2 (2000)
Waar lag Traiectum?
Traiectum = Maastricht
Traiectum = Tournehem (Fr.)
Het Cartularium van Radbod
Brabantse oorkonden
Een Fries koninkrijk in Middeleeuws Westergo?
Koningen in Leeuwarden?
Leven wij in het jaar 1703?
SEMafoor 1.1 (2000)
Transgressies en hun gevolgen
Problemen langs Romeinse wegen
Catalogus bij de Peutinger-kaart
Zijn Friezen van oorsprong Belgen?
Willibrordus, Echternach en Friesland
Van Frisia naar Holland
Waar lag Dorestad?
Voorstel voor aanpak van een aantal nadere studies rondom Albert Delahaye
Verkenning van Caesars Portus Itius
SEM-excursie in Frans-Vlaanderen
AD Bulletin 7 (1999)
Waren Romeinen Germanen??
Bonifatius was nooit in Dokkum
Traiectum, Utrecht of Maastricht?
Holle Boomstammen
Caspar van Heel en Holle Boomstammen
De Bisschop van Nijmegen
De bisschop van Tournehem, de abt van Eperlecques et de quibusdam aliis (ter attentie van Anton Fasel)
De Bisschop van Nijmegen (II) ter attentie van Harry Camps
Camps en het Nederlands Archievenblad
Heeft keizerlijk paleis van Karel de Grote wel te Nijmegen gestaan?
Stond paleis van Karel de Grote, Numaga genoemd, te Noyon?
Niumaga (of Numaga) is werkelijk Nijmegen
AD Bulletin 6 (1999)
De slag in het Teutoburger Woud. Deel I: Germanen en Duitsers
De slag in het Teutoburger Woud. Deel II: Nedersaksen of Frans-Vlanderen
Controversiële Geschiedschrijving
Sint Amand was nooit in Gent!
Een sage uit het Berner-Oberland
Zijn de huidige Friezen wel Friezen?
AD Bulletin 5 (1998)
Delahaye en de Romeinse reisgidsen
De wedstrijd Nijmegen – Noyon
Tusschen dier Elve entier Somme
Lebuinus, apostel van de IJsselstreek?
Enkele uitgevonden middel-eeuwen
Nederland en de Vroege Middeleeuwen. Ook anderen hadden hun twijfels
Groningen in de Volle Middeleeuwen
AD Bulletin 4 (1998)
Archeologie en werkelijkheid
Ontspoorde historie, ontspoorde discussie
Delahaye en Ptolemaeus
Hoe betrouwbaar is Ptolemeus?
AD Bulletin 3 (1997)
De Duinkerke II en IIIa transgressies
De legende van Walfridus van Bedum en het ontstaan van de stad Groningen
Gudrun Ontvreemd Vlaams Erfgoed
Nieuwe theorie over het Gudrun-epos
Theorie over tijdvervalsing
AD Bulletin 2 (1997)
Albert Delahaye: de Galileo Galilei van onze eeuw
De integere benadering van de hypotheses en bevindingen van Albert Delahaye door de universitaire wetenschap
West-oriëntatie = Romeinse oriëntatie
AD Bulletin 1 (1996)
Curriculum vitae Albert Delahaye (1915-1987)
De visie van Albert Delahaye
Wie negeert wie? Delahaye’s erfgoed en ‘de wetenschap’
In de Spiegel der geschiedenis
De theorie van Delahaye en het geschiedenisonderwijs