Met de eerste vernieuwing van de web site (n.a.v. symposium november 2014) trachten we een aantal hulpmiddelen ter beschikking te stellen om de informatie binnen ons werkdomein te ontsluiten.

 • SEMafoor

  Alle tijdschriften uit vorige jaren zijn ingescand en via deze website raadpleegbaar en doorzoekbaar gemaakt.
  Zie onze pagina SEMafoor.

 • Albert Delahaye

  Verder werd een eerste deel van het werk van wijlen Albert Delahaye ingescand, raadpleegbaar en doorzoekbaar gemaakt. In 'De Ware Kijk Op II'  b.v. behandelde hij 800 teksten uit 200 archieven. Delahaye zette vele vraagtekens bij de huidige determinatie van de locaties uit de teksten en postuleerde alternatieve locaties, veelal in de regio Noord-Frankrijk. Van zijn alternatieve locaties werden ook de geografische coördinaten opgeladen zodat per tekst en/of per archief een visueel beeld kan gegeven worden van deze alternatieve visie. Ook "de Ware Kijk I", "Ontspoorde Historie", "Tacitus" en "Germania is Noord-Frankrijk bij Julius Caesar, Strabo, Plinius, Ptolemeus" werden al verwerkt

   

  Merk op dat SEM geen antwoord geeft of en in hoeverre Delahaye gelijk heeft. Zeker is echter dat er vraagtekens kunnen en moeten gezet worden bij (delen van) de gangbare theorie.

 • Maurits Gysseling

  Tenslotte werd ook het "Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226)" geïntegreerd in deze website. In dit meesterwerk van Maurits Gysseling (uit 1960) werden meer dan 63.000 referenties naar meer dan 17.000 locaties (dorpen, steden, rivieren, beken, gehuchten,...) uit 400 bronnen verzameld. De originele databank http//www.wulfila.be/tw/  werd gerealiseerd door de Universiteit Antwerpen (Tom J. De Herdt, 2005-2007) met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (Hugo Pauwels en Jenne de Wolf 1992-1996) en volgt wat het filologische gedeelte betreft (transcripties, datering) zo getrouw mogelijk Gysselings uitgave van 1960. In deze website werd het archief eveneens van geografische coördinaten voorzien zodat ook hier weer een nabijheidsanalyse kan gelopen worden.

 

 • Sector analyse

  Beide registers werden gecombineerd in een gezamenlijk overzicht op kaart. Hoe groter de dichtheid van attestaties of teksten, hoe intenser de kleur.

 

 • Zoeken op term

  Tenslotte werd ook zoeken op term voorzien. Zoektermen die meerdere malen voorkomen worden vooraan in de lijst geplaatst

 

 • Disclaimer

  Veel van deze data werd via algoritmes omgezet en bevat dus een zekere fouten marge. Bij het toekennen van de geografische coördinaten werden b.v. heuristieken gecombineerd met selectieve controles. Trek dus nooit zo maar blind conclusies over bepaalde locaties zonder eigen controle want een gps-coördinaten toewijzingsfouten percentage van 1-3% is niet onrealistisch. Ook bij de tekst herkenning zijn er onvolkomenheden. Sommige woorden werden niet correct 'gelezen' door de scanning software en worden dus mogelijks niet 'gevonden'. Dit wordt echter gecompenseerd door een zoek-motor die artikelen naar relevantie zal sorteren. Goed herkenbare woorden en zinnen die meermaals voorkomens staan meer vooraan in de lijst.

  Merk op dat het initieel laden van de zoek-data een tijdje kan duren want het betreft best een grote hoeveelheid data. Eens geladen zou de site vlot bruikbaar moeten zijn.

  Wat tenslotte ook nog bekeken moet worden is het openen van bestanden van boeken dat nog niet 'vlot' genoeg gaat naar one mening