SEM-symposia sinds 2000 te Bavel

 

22.  Zaterdag 6 november 2021

Ook dit SEM-symposium werd voortijdig afgelast. Er staan voorlopig geen nieuwe symposia gepland

 

21.  Zaterdag 7 november 2020

Helaas kon het geplande symposium op deze dag geen doorgang vinden

De aankondiging van het symposium met het complete programma zoals we dat in juni 2020 hier gepubliceerd hadden, lieten we toen al vergezeld gaan van een stevig voorbehoud. Vanwege de voortdurende beperkingen die aan de maatschappij zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de grote onzekerheid over hoe deze situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen, hebben we in augustus 2020 de knoop doorgehakt. In 2020 zal er geen SEM-symposium plaatsvinden. Het voornemen is om het nu vervallen symposium met het thema 'Abdijen en kloosters in de Lage Landen in het eerste millennium' een jaar uit te stellen tot 6 november 2021. Uiteraard zullen we u geïnformeerd houden.

 

20. Zaterdag 19 oktober 2019
(Deze keer niet op de eerste zaterdag in november i.v.m. de beschikbaarheid van onze vaste locatie De Tussenpauz in Bavel)

Thema: Wat is Karolingisch?
Guido Delahaye, Een andere biografie van Karel de Grote
Stephan Vollenberg, Aken: hoe Karel voortleeft
Mathieu Snijders, Lag het Aken van Karel de Grote in Italië?
Ad Maas, Karels lege boekenkast volgens Heribert Illig
Chris Engeler, Vertaling Annales Regni Francorum
Arno Verhoeven, Archeologische identificatie 'Karolingisch'
Peter Seinen, De Karolingische periode en de chronologiekritiek

 

19. Zaterdag 3 november 2018

Thema: De vestiging van het christendom in het eerste millennium

Pierre Trouillez, De Romeinse keizers en het christendom
Wim Jurg, De christelijke keizer in Constantinopel en de Germaanse koninkrijken in de zevende eeuw
Régis de la Haye, De verspreiding van christendom vanaf het begin van de vierde eeuw tot de Merovingisch-Karolingische tijd, voornamelijk aan de hand van de deelnemers aan de Gallische concilies
Ad Maas, SEM-activiteiten m.b.t. de Karolingische tijd?
Marco van Burken, Ottonen en het christendom
Ad Maas, Zeven SEM-publicaties
Jeff van Hout, Presentatie SEM-uitgave: Cartografische Bronnen Eerste Millennium

 

18. Zaterdag 4 november 2017

Thema: Geografische bronnen en kaarten

Joep Rozemeyer, De zuidelijke Patavia-route herzien
Jan Verhagen, Methode om de afstanden op de Peutinger-kaart en in het Reisboek van Antoninus rationeel vast te stellen
Hans van Deukeren, Ptolemaeus' Geografie: een betrouwbare gids?
Frans Volmer, Vignetten op de Peutinger-kaart
Ad Maas, De identiteit van de Peutinger-kaart: een hypothese
Jeff van Hout, Portolaankaarten
Kurt Wayenberg, Cartografie via internet
---------------------------------------------------------
Ter gelegenheid van dit symposium is een SEM publicatie verschenen: Cartografische Bronnen Eerste Millennium, die bij het symposium van 2018 is gepresenteerd. Zie voor meer informatie de pagina SEMboek.

 

17. Zaterdag 5 november 2016

Thema: Visies op het werk van Albert Delahaye

Guido Delahaye, Gevolgen van het werk van mijn vader
Ad Maas (Stijn Heeren), Stand van zaken Bataven-onderzoek
Joep Rozemeyer, Kees IJpelaan, Yeb Boersma, Guy Lavigne, Mieke Breij, Intermezzo’s
Rinus Boidin, Francia
Arjan den Braven, Nijmegen in de Merovingische en Karolingische perioden
Ad Maas, Kunnen we verder met het werk van Albert Delahaye?

Een impressie van het symposium kan hier worden gedownload (pdf).
----------------------------------------------------------
Ter gelegenheid van dit symposium is een Reader samengesteld: Visies naar aanleiding van het werk van Albert Delahaye. Er zijn nog enkele exemplaren van deze Reader (360 pagina’s) in gedrukte vorm verkrijgen tegen een onkostenvergoeding van 10 euro inclusief verzendkosten.
Een volledige versie in pdf-formaat is te vinden via de pagina SEMboek.
----------------------------------------------------------
Bij het symposium stelde Guido Delahaye aan de bezoekers een gratis exemplaar beschikbaar van het boek De Ware Kijk Op … Deel I Noyon, het land van Bethune en Frisia (1984). Een digitale versie van dit boek is ook te vinden op deze website onder SEMarchief / Albert Delahaye / Boeken. Voor een directe link naar de juiste pagina, klik hier. Tegen verzendkosten is bij Guido ook een gedrukt exemplaar te verkrijgen (gbmdelahaye-at-gmail.com). Bij dit boek is in het verleden een supplement gemaakt met afkortingen, errata, literatuuroverzicht en register dat we voor de gelegenheid hebben gedigitaliseerd: Supplement WKO-I (pdf).
----------------------------------------------------------
Binnen het kader van dit symposium is ook een digitale heruitgave beschikbaar gekomen van een oude publicatie van Albert Delahaye, oorspronkelijk uitgegeven in 1958: Het mysterie van de Keizer Karel-stad. Het boek in pdf-formaat is te vinden onder SEMarchief / Albert Delahaye / Boeken. Voor een directe link naar de juiste pagina, klik hier.

 

16. Zaterdag 7 november 2015

Thema: Wetenschappelijk onderzoek en geschiedschrijving

Ad Maas, Noormannen en Vikingen: het tentoonstellen van geschiedschrijving
Pieter-Jan Deckers, Noordzeecultuur en de Noormannen / Vikingen
Drs. Peter Seinen, De Karolingische tijd in archeologisch opzicht
Chiel Marien, Franken contra Vikingen
Luc Vanbrabant, Taalsporen van Noormannen in Normandië
Peter Seinen, Archeologie Noormannen in Nederland: wanneer is een historisch gegeven archeologisch aangetoond?
Kurt Wayenberg en Jeff van Hout, Websites, ontsluiting archieven en SEM-beleid

 

15. Zaterdag 1 november 2014

Thema: Wetenschappelijk onderzoek en geschiedschrijving

Prof. Dr. Annelies van Bronswijk, Leidt DNA-onderzoek tot een andere geschiedschrijving van de volksverhuizingen en deportaties?
Ir. Edo Oostebrink, Romeinen en Hunen in Groningen?
Drs. Peter Seinen, De Karolingische tijd in archeologisch opzicht
Guido Delahaye, Aken en Delahaye: zijn biografie en de geschiedschrijving
Presentatie van nieuwe boeken

 

14. Zaterdag 2 november 2013

Thema: Karolingers en Karolingisch

Dr. Pieter-Jan Deckers, Franken in de Merovingische en Karolingische tijd; van zee-economie naar landeconomie
Drs. Peter Seinen, Karolingische vindplaatsen en kenmerken van Karolingisch erfgoed in de Lage Landen: hoe komen we tot een bestand van bevindingen?
Prof. Dr. Eric Vanneufville, Europese betrekkingen in de Karolingische periode
Guy Lavigne, Is de Karolingische tijd een fantoomtijd?
Ir. Henk Feikema, Is de Karolingische tijd een fantoomtijd?
Prof. Dr. Eric Vanneufville, Vertaling van Heliand in het Frans

 

13. Zaterdag 3 november 2012

Thema: Saksen in het eerste millennium n. Chr. in de Lage Landen

Dr. Stijn Heeren, De laat-Romeinse tijd in het rivierengebied en Zuid-Nederland
Dr. Wouter Dhaeze, De kustverdediging: een verdediging tegen en met Saksen
Drs. Michiel Groothedde, Zutphen als machtscentrum: grensgebied tussen Franken en Saksen?
Rudolf Janssen, Theofanu: Noviomagus-Nijmegen of Noviomagus-Noyon?

 

12. Zaterdag 5 november 2011

Thema: Friezen in het eerste millennium n. Chr. in de Lage Landen

Dr. Rinus Boidin, Friezen contra Franken: Waar lag Warns?
Dr. Kees Nieuwenhuijsen, Vroegmiddeleeuwse wetgeving. De geografie van de Lex Frisionem
Redactie SEMafoor, De Friezen en Traiectum: Utrecht, Maastricht, Antwerpen en Tournehem
Prof.dr. Dries Tys, Noordzeecultuur en identiteiten

 

11. Zaterdag 6 november 2010

Thema: De Franken in de Lage Landen

Prof. Marco Mostert De Franken: identiteit en bronnen
M. Lodewijckx De Franken in de Lage Landen: archeologisch gezien
Guido Delahaye Franken en Friezen in Noordwest-Frankrijk
Rinus Boidin Austrasië en Neustrië: een nieuwe oriëntatie
Hans Rombaut De Echternachse bronnen: vals, vervalst of echt?

 

10. Zaterdag 7 november 2009

Thema: Antwerpen in de vroege middeleeuwen

Prof. Dries Tys De vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Antwerpen: archeologische bevindingen
Joep Rozemeyer De oudste Antwerpse kerken en de burcht
Alfred Michiels Nieuwe visie op het ontstaan van Antwerpen op basis van hernieuwd bronnenonderzoek
Ad Maas Problemen in de geschiedschrijving van steden in de Lage Landen in de vroege middeleeuwen: enkele hypotheses

 

9. Zaterdag 1 november 2008

Thema: Betrouwbaar dateren

Paul van Overbeek Overzicht van dateringsmethoden, relevant voor de geschiedenis van het eerste millennium
Ronald Visser (namens prof. Esther Jansma) Dendrochronologie: methode en aandachtspunten in verband met de geschiedenis van het eerste millennium
Prof. Jos Biemans Boekarcheologie; over de datering van tekstdragers
Mark van Strydonck Relieken echt of vals: daterings- en fysisch antropologisch onderzoek op relieken

Presentatie SEM-boek

Vergeten Verleden Deel 3 Zee, wind, veen en land
Uitgeverij Papieren Tijger, Breda ISBN 9789067282192

 

8. Zaterdag 3 november 2007

Thema: Kusten en rivieren in de Lage Landen gedurende het eerste millennium en aandachtspunten voor de geschiedschrijving

Hans Rombaut Algemene inzichten over de belangrijkste historisch-geografische kenmerken in het Schelde-bekken tijdens het eerste millennium
Cecile Baetemen De Belgische kustvlakte in het eerste millennium
Gerrit Hekstra De Noordzeekust in het noorden van Nederland en Duitsland
Ad Beenhakker Het Zeeuwse kleilandschap (met inbegrip van de Zuid-Hollandse eilanden) in het eerste millennium

Presentatie SEM-boek

Vergeten Verleden Deel 2 De Peutinger-kaart en de Lage Landen
Uitgeverij Papieren Tijger, Breda ISBN 9789067282093

 

7. Zaterdag 4 november 2006

Thema: Romeinse reisgidsen

Willem Bruijnesteijn van Coppenraet Presentatie van de nieuwe uitgave (cd) van de Romeinse reisgidsen (PK, Itinerarium Antonini, Ravennas) met een catalogus van alle geografische namen en een opgave van de bronnen
Kathy Sas Quo Vadis? Het wegennet van de Romeinen, een verenigd Europa
Hans Joosten De locaties van de Romeinse Limes in het Nederlandse rivierengebied
Joep Rozemeyer Alternatief voor de zogenaamde Patavia-routes
Paul van der Heijden Nieuwe archeologische vondsten en bevindingen in het gebied Nijmegen-Xanten; samenhang hiervan met de gegevens van de Peutinger-kaart

 

6. Zaterdag 5 november 2005

Thema: Geschiedschrijving: archivalia en archeologica

Wilco de Jonge Archeologie van Forum Hadriani en de Cananefaten
Erik De Quick Archeologie van de Vikingen
Nico Arts Archeologie en geschiedschrijving: problemen en afstemming
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld Geschiedschrijving en archeologie: problemen en afstemming

 

5. Zaterdag 6 november 2004

Thema: Bonifatius-Willibrord n.a.v. 1250ste sterfjaar van Bonifatius

Ton Spamer Utrecht en de moord op Bonifatius in Dokkum
Hans Kreijns Maastricht en de moord op Bonifatius
Joep Rozemeyer Antwerpen en de moord op Bonifatius
Joël Vandemaele Traiectum en de moord op Bonifatius in Noordwest-Frankrijk
Gerrit Hekstra Was Bonifatius ooit in Nederlands Friesland?
Ad Maas/Paul van Overbeek Het verschijnsel vervalsing
Prof. Marco Mostert Commentaar op voorgaande lezingen

Presentatie SEM-boek

Vergeten Verleden Deel 1 Willibrord en Bonifatius, waren ze ooit in Nederland?
Uitgeverij Papieren Tijger, Breda ISBN 9789067281768 NB Niet meer leverbaar.
Mens & Cultuur Uitgevers, Gent (B.) ISBN 90-77135-10-3

 

4. Zaterdag 29 november 2003

Ton Spamer Toponymie en historische wetenschap
Rinus Boidin Politiek van Caesar in verband met de tinroutes
Wilco de Jonge De Cananefaten: Bataafs, Fries ... of wat eigenlijk?

 

3. Zaterdag 30 november 2002

Paul van Overbeek Is Noviomagus altijd Nijmegen?
Gerrit Hekstra De Friezen in de havens van het eerste millennium
Philippe Despriet Herinneringen aan het eerste millennium in Noordwest-Frankrijk
Paneldiscussie onder leiding van Eric Vanneufville (Lille)

 

2. Zaterdag 15 december 2001

Rinus Boidin De tochten van Karel de Grote tegen de Saksen, waar en wanneer?
Joël Vandemaele Beowulf, waar en wanneer?
Paul van Overbeek De Karolingische tijd, mythe of werkelijkheid; korte inleiding in de hypotheses van Heribert Illig en anderen
Discussie n.a.v. de lezingen met inbreng van prof. Arnoud-Jan Bijsterveld

 

1. Zaterdag 16 december 2000

Erik de Quick De Vikingen bij ons.
Hajo Compaan Transgressies in de Lage Landen?
Anton Verhagen De Tempel van Empel