Overzicht SEMafoor-artikelen van auteur Henne van Heeren ()Friezen in het Maas-Merwede gebied?

Henne van Heeren
15-12-23

Henne van Heeren leert ons dat het vroeg-middeleeuwse Friese recht tot ver in Nederland reikte, veel verder dan de invloed van de Friese taal... via een onderzoek naar een strafbaar feit uit de Lex Frisionum!

Meer lezen