Overzicht SEMafoor-artikelen van auteur Henne van Heeren ()Huysstotinge

Henne van Heeren
22-04-24

Henne van Heeren onderzoekt opnieuw een wetgeving: De verspreiding van het specifieke rechtsbegrip huysstotinge. De regio Midden-Nederland lijkt op een aparte vroegmiddeleeuwse oorsprong te wijzen…

Meer lezen

Friezen in het Maas-Merwede gebied?

Henne van Heeren
15-12-23

Henne van Heeren leert ons dat het vroeg-middeleeuwse Friese recht tot ver in Nederland reikte, veel verder dan de invloed van de Friese taal... via een onderzoek naar een strafbaar feit uit de Lex Frisionum!

Meer lezen