Aerts, Theo

Zeven vragen rond Feresne
Nogmaals de “Pes Drusianus”
Feresne: een naam op zoek naar een plaats

Asseldonk, Martien van

Delahaye en Texandrië

Beaufort, Jan

Was Claudius Ptolemeus een bedrieger? Een astronomisch argument voor de “fantoomtijd”-these van Heribert Illig

Bellengé, Robert

De vorming van De Moeren

Berge, Dirk van den

De 10 dagen als wiskundige bekeken

Besten, Hans den

Antwerpen: plaatsnaamkunde volgens Ruud van Veen
Verder over de Andouerpi
Heette Atrecht ooit Nomodoca? Eerst goed vertalen
Alfred Michiels en het volk der Andouerpi
De namen voor Utrecht
Weer “et iuxta” en nog wat over Niumaga, Noviomus etc.
“Apud Noviomagum et iuxta villam Inglinheim”; geen emendatie, geen tekstvervalsing
“Apud Noviomagum(,) iuxta Inglinheim” - Wanneer is een (niet verantwoorde) emendatie tekstfraude?
Worms, Wasconia en Dorestad
Lewarde – Leeuwarden en de stof waar Delahaye’s Frisia van gemaakt is
De Friezen en Inchy-en-Artois
De Nifterlaca-mythe
Aantekeningen bij het “Out Vlaems vers van bi ’t Swin”
Heel en Heerlen en hocus-pocus-taalkunde
Kloens’ vergelijkende methode
Kaisar en dergelijke
Reactie op Ruud van Veens Korte reactie op ‘Kaisar en dergelijke’
Hoe je niet Bataven vindt: taalkundige opmerkingen
Een moeizame discussie over historische taalwetenschap en de Bataven

Bijsterveld, Arnoud-Jan

Wie negeert wie? Delahaye’s erfgoed en ‘de wetenschap’

Boersma, Yeb

Renus, Lacus Fleum, Aelmere, Helinium, Mosa, Dorestad
Werd met Traiectum Gent bedoeld?
De Patabus = de Mosa = de Leie?
Dorestadum en Trajectum bij Ptolemaeus?
Hoe groot was het Romeinse Rijk eigenlijk?
Waar lag ooit Germania?

Boidin, Rinus

Kessel, een vreemd verhaal
Germania in relatie tot Belgica
Hoe het oude Belgica overging in Austrasië
Alternatieve hypothesen?
Friezen zijn van origine Belgen
Aken en Karel de Grote?
De Mythe, het schrijven van een boek
De Merovingische tijd, een duistere periode voor Antwerpen. Een reactie
Karel de Grote in Aken?
Politiek van Caesar in verband met de tinroutes
Oude kaarten, wat zij (niet) zeggen
Dorestad als dore-roosje II
De veldtochten van Karel de Grote 772- 806
Transgressie/regressies in de Lage Landen bij de zee
Zijn Friezen van oorsprong Belgen?

Bruggencate, Jan ten

Hoe Karel de Eenvoudige de fantoomtijd overleefd heeft

Bruijnesteijn van Coppenraet, Willem

Oorsprong en ontwikkeling van onze jaartelling
10 dagen-kwestie. Reactie van Willem Bruijnesteijn
Untersuchungen zu den Reichsstraβen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum van Michael Rathmann
Reactie op Dorestad van Ad Maas
De Lage Landen tijdens de Duinkerke II-transgressie
Kanttekeningen bij dupliek van GD (Guido Delahaye)
Ptolemeus en de West-oriëntatie, een repliek
Romeins verkeer, door Cornelis van Tilburg (boekbespreking)
Aankondiging: Itineraria Romana
Reacties op Spamer (3)
Nog eens: Romeinse lengtematen
Enige Friese toponiemen in het eerste millennium (vervolg)
Enige Friese toponiemen in het eerste millennium
Romeinse lengtematen
Friese plaatsen in het eerste millennium
Barrington Atlas of the Greek and Roman World
Vergelijkende Chronologie (vervolg)
Vergelijkende Chronologie
De Romeinse wegen in Nederland
Transgressies en hun gevolgen
Delahaye en de Romeinse reisgidsen
Delahaye en Ptolemaeus

Burger, Wim

De Vikingen: overzicht anno 2003

Cailliau, Maurits

Vlaanderen in het Eerste Millennium

Camps, Harry

De bisschop van Tournehem, de abt van Eperlecques et de quibusdam aliis (ter attentie van Anton Fasel)

Compaan, Hajo

Hoog en droog. Veilig wonen in de Lage Landen zonder dijken
Nog niet aangeboorde ‘bronnen’? Een boekbespreking
Over trans- en regressies. Een kort onderzoek in de geologische literatuur over Nederland en België
Ontspoorde historie, ontspoorde discussie

Daele, Marc vanden

Toponiemen op de juiste plaats en in de juiste periode

Darbyshire, Nicholas

De Rhenus van Caesar
The Numbers Game from Ptolomy
St. Albans, Hertfordshire

De Quick, Erik

Vikingen bij ons

Delahaye, Albert

Caspar van Heel en Holle Boomstammen
Camps en het Nederlands Archievenblad
Heeft keizerlijk paleis van Karel de Grote wel te Nijmegen gestaan?
Stond paleis van Karel de Grote, Numaga genoemd, te Noyon?

Delahaye, Guido

Albert Delahaye en Romeins Nederland
De visie van Albert Delahaye aanvaard?
Transgressies
De Mondingen van de Renus
Het gelijk van Albert Delahaye
De goederen van St. Willibrord in Brabant
Ganuenta teruggevonden
De Bataven
Nog eens de Peutingerkaart
Het Eiland van de Bataven
Nog een mythe: Kon Karel de Grote lezen en schrijven?
Nogmaals de Peutingerkaart
Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas (Tom Buijtendorp)
De Peutingerkaart nader bekeken! Als je iets op papier zet dat onjuist is, is dat valsheid in geschrifte
SEM-uitgave 2018: Cartografische Bronnen Eerste Millennium
Delahaye en de Romeinse Reisgidsen: Het Itinerarium Antonini (met nawoord van de redactie)
Beleid van SEM (met nawoord van de redactie)
Delahaye en de Romeinse Reisgidsen
Commentaar op de mening van Jeff van Hout
Commentaar op de mening van Frans Volmer
Köln am Rhein?
Commentaar op de visie van Stijn Heeren
Zelhem is niet Salehem
Hoevelaken
Pascal Flament. Een Fransman uit Lille?
Een Romeinse ring uit Nijmegen
Ewa ad Amorem
Noorse vikingen in Domburg
De muntschat van Amby
Amersfoort
In één oogopslag
De broche van 'Dorestad' opnieuw bekeken
Een andere kijk op Delahayes Germania
Dorestad, een wereldstad?
Et iuxta villam Inglinheim
“Apud Noviomagum, iuxta Inglinheim”
De naam ‘Holland’
Een weerwoord van Ptolemeus
Delahaye en Ptolemeus. Had Albert Delahaye gelijk toen hij beweerde dat Ptolemeus de westoriëntatie hanteerde?
Samenhang, logica en geografische omstandigheden!

Denys, Werner

De Vikingen Saga (boekbespreking)

Dieckmann, Tom

Relieken: echt of vals? (boekbespreking)
Plechelmus (boekbespreking)
Deplacements historiques

Dierick, Walter

Mithilburgis in Vlaanderen

Doesburg, Tom

Beschermde status voor Mediolanum (Pont)

Engeler, Chris

Belangwekkende kroniek over Karel de Grote. Einhards Annales Regni Francorum bijna in complete Nederlandse vertaling beschikbaar

Falkenstein, L.

Aken en het land van Luik in de Xe en XIe eeuw

Fasel, Anton

De mythe van Sint-Adelbert, ruim 30 jaar later
De Bisschop van Nijmegen
De Bisschop van Nijmegen (II) ter attentie van Harry Camps

Feij, Gerard

Hoe Karel de Eenvoudige de fantoomtijd overleefd heeft
Karel de Edelmoedige - De laatste Karolinger
Onze jaartelling en vroege kerken -- Reactie op Feikema
Vroege kerken in de 'stad' Groningen helpen bij het dateren
Middeleeuws bestuur in de Groninger Ommelanden
Vertaling van de Wachtendonkse Psalmvertaling en het vervolg
ATUATUKA, Cäsars Legionslager in Aachen (boekbespreking)
Wording van Maastricht. Wallen om de bestuurscentra in de eerste eeuw van onze jaartelling
Oorsprong van het Middenrijk Lotharingen
St. Martinus helpt ons de kalender te ordenen
Het raadsel van de bouwtijd van de St. Servaaskerk. Ligt de sleutel naar het verleden in Maastricht?

Feikema, Henk

Transgressies en het vertrek van de Romeinen
Bewoningshiaten in Eerste Millennium
Nogmaals Pompeï: Reactie op Kurt Wayenberg
Was Nijmegen de residentiestad van Karel de Grote?
Klimaat in het eerste millennium - gletsjers onthullen de waarheid
Reactie op artikel 'SEM en SEMafoor' van Jan de Lang
Amerikaans zilver in antieke munten
Wie waren de Noormannen en Friezen?
De wankele pijlers van het Romeinse Rijk
Einde van de C14-methode in zicht
Recente archeologische vondsten ondergraven fundament geschiedenis
10 dagen-kwestie. Reactie van Henk Feikema
Discussie over 10-dagenkwestie. De reactie van Henk Feikema
Onze jaartelling en vroege kerken
Rijnsburger skeletten – een oplossing van het dateringsprobleem
Sarmaten en Franken - een dateringsprobleem
Archeologische gaten in het eerste millennium
Geen bedachte, maar verschoven geschiedenis. Een reactie op 'Bedachte geschiedenis' van Ad Maas
Het snoer van Scaliger als keurslijf van SEM
De authenticiteit van de Peutinger-kaart volgens Ruud van Veen. Een reactie
Reactie op artikel De Nieuwe Chronologie
Pompeii en de Lage Landen
Chronologieonderzoek in Rusland
Een Russische kijk op de historie

Fermaut, Jacques

Willen de heren met mij nog een stapje verder over de Andouerpi?
Teutoburg bij Thiembronne, fantasie?
Teutoburg bij Thiembronne
Welke geschiedschrijving verkiest u? Villam No(n)modocam = Nemetacum = Atrecht = Arras
Proficiat met Zee, wind, veen en land!
Het Oera Linda-Boek bezorgd door Goffe Jensma
Het Trajectum van Willibrord (658-739) en Bonifatius (ca. 680-754)
De eerste volledige Franse vertaling van het Oera Linda-boek
De invasies gaan voorbij … de Normandiers blijven (Henri de Saint Blanquat)
Wissant, vanaf de oorsprong tot de jaren 1930 (vertaling W. Spapens)
Traiectum, Echternach en de bronnen (Reactie op Spamer 1,1,33)
Recente archeologische vondsten in Frans-Vlaanderen
Albert Delahaye: de Galileo Galilei van onze eeuw

Gadet, Eugène

Dokkum 754: Gecreëerd uit wad, mist en mythe

Gussem, Jan de

Een tweestromenland: Albis en Rijn

Gysels, Hendrik

Flumen Rhenus in Picardië, de Somme?

Hagemans, Pleun

Ewa quae se usque ad Amorem tendet

Hamstra, Jan

Enkele voor de Vikingenperiode in Kennemerland relevante historische vermeldingen

Heel, Caspar van

Holle Boomstammen

Heeringa, Jaap

Bonifatius en de kerstening van de Friezen

Heijden, Paul van der

Nogmaals de Peutinger-kaart (een reactie op de reactie van Kurt Wayenberg)
Reactie op 'Dit is de limit!' van Joep Rozemeyer
Recensie van De Peutinger-kaart en de Lage Landen (boekbespreking)

Heinsius, Fed

De locatie van de veldslag bij Baduhenna 28 n.Chr.

Hekstra, Gerrit

Bonifatius of De Schone Schijn van Dokkum (boekbespreking 2)
Mare Frisicum
CANANAFATIA ‒ Land van de Lookmeesters
Die Frieslande (boekbespreking)
Gewapende Bataven (boekbespreking
Het Oera Linda Boek, een gemaskerde godsdienstkritiek?
Drusus-grachten in Nederland: een voortgaande mythevorming?
Dokkumer geschiedenis en de Bonifatius-mythe, een beperkte boekbespreking
Zit er een historisch gat in de Vroege Middeleeuwen van (Frans-)Vlaanderen?
Belangrijke havenplaatsen in het eerste millennium der Lage Landen
Varus, geef mij mijn legioenen terug (Leeuwarder Courant)
Het ontstaan van Frieslands Noorden, Leeuwarden en Dokkum (boekbespreking)
Voorstel voor aanpak van een aantal nadere studies rondom Albert Delahaye

Hekstra, Harich

Een Fries koninkrijk in Middeleeuws Westergo?

Helmholt, Kristian

Lebuinus en Livinus herbeschouwd
De heilige Siamese tweeling Lebuinus en Livinus van Saksen

Helvoirt, Jan van

Goropius Becanus: Jan van Gorp uit Beek
De naam van het dorp Diessen nader onderzocht en verklaard

Holtman, M.

Het oudste christendom en haar verbreiding over Europa
De noordelijke Rijnarm en de kaarten van Ptolemaeus: twee onderwerpen die nauw met elkaar verweven zijn

Hoogerwerf, Leen

Hielden de Romeinen na 9 AD een grenszone op de rechter Rijnoever onder controle?
Castra Herculis / Valkhof omstreeks 359 AD

Hout, Jeff van

Kronieken van het Frankische Rijk, een boekbespreking
Getuigenissen over de Geographia van Ptolemaeus
De vreemde zoektocht naar drie 'spookdagen'
Het Dagobertkerkje en Koniochus, de 'heilige' die ontstond uit een kopieerfout
Redbad 2.0, de ideale held voor een actiefilm?
Het westelijke deel van de Rijnweg volledig archeologisch vastgesteld
Delahaye's visie op de Romeinse tijd
Een reisje langs de Maas en het gat bij Lauri
Bataven: de visie van archeoloog Stijn Heeren
De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk
Nifterlaca: Albiobola naar het rijk der fabelen
NIFTERLACA: Julius Caesar dus toch in Nederland?
Karikatuur van de C14-dateringsmethode
Doornik contra Dorestad
NIFTERLACA: Julius Caesar in Nederland?
Illig, Illig, geef me mijn drie dagen terug
Opmerkingen betreffende het artikel De Siamese tweeling Lebuinus en Livinus: een historisch grapje?
NIFTERLACA: Ruud van Veen en Google Maps
De 10 dagen-kwestie, een spel van seconden
Gouden Middeleeuwen, boek en tentoonstelling
NIFTERLACA: Was Dorestad ooit ‘Fries’?
NIFTERLACA: ‘Uttreht’ in de Annales Bertiniani
Frisia en Flandria op oude kaarten
Nifterlaca: Familia Sancti Vedasti in de Betuwe?
Nifterlaca: Rijnsburg, Elst, ...
Nifterlaca: Een eland met een halo?
Nifterlaca: Mythische bisschop van Dorestad?
Nifterlaca: Bisdom Luik (Jeff van Hout)
Nifterlaca: Dorestate, een lastig onderwerp …
NIFTERLACA: Oorkonde van Folckerus
NIFTERLACA: Walburgkerk Groningen
NIFTERLACA: Warns
Ondertussen op www.nifterlaca.nl
Fomenkologie, pseudowetenschap

Houtman, Wim

‘754: Bonifatius bij Duinkerken vermoord’. Was het eigenlijk wel bij Dokkum?

Huijghebaert, René

Menapii en Cananefaten

IJpelaan, Kees

De Utrechtse Nifterlaca-mythe
De kater van het eigen ongelijk
De Da Kinnem-Code (boekbespreking)
Traditionalisme of wetenschap

Janssen, Michel

Bonifatius was nooit in Dokkum

Jensma, Goffe

Over Jacques Fermauts voorwoord bij diens uitgave van het Oera Linda-boek (gevolgd door kort weerwoord van Jacques Fermaut)
Een tragisch misverstand

Jochems, Janus

Waar lag Vada? Het oudste Nederlandse woord
Bonifatius en de kerk van Nederland. Kanttekeningen bij een boek
Bewondering en verwondering. Kanttekeningen bij een dissertatie over Utrechtse kanunniken
Denen nestelden in Breda II
De Vikingen: overzicht anno 2003
De Friezen van Foppe de Haan
Denen nestelden in Breda
Ursula en Cunera, twee van de elf(duizend) maagden
De heilige Ursula en de elfduizend maagden
Bonifatius bij Dokkum vermoord?
Traiectum, Echternach en de bronnen (Reactie op Spamer 1,1,33)
Paleis van Karel de Grote in Nijmegen
Wat moeten we verstaan onder R(h)enus?
Waar lag Traiectum?
Traiectum = Tournehem (Fr.)

Jonge, Wilco de

Wiltenburg
De Cananefaten in tien vragen en een onbestemd aantal antwoorden
De Cananefaten: Bataafs, Fries … of wat eigenlijk? Op zoek naar de oorsprong van een West-Nederlandse bevolkingsgroep
Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild?

Kloens, Bas

Dordrecht is genoemd naar de god Thor
De herkomst van Dubbel, Duffel en Duffelt
De herkomst van de naam 'Deventer'
De herkomst van Nifterlaca
De herkomst van de naam Antwerpen
Nogmaals Amersfoort, n.a.v. een reactie van Menno Knul
Amersfoort was in oorsprong ‘voorde door Aelme, Alme und im Ablaut damit Eelme, Heelme, Elme'!
Toponymie zonder taalkunde: kan dat?
Echternach: Elchte-R(e)n-acus
De oorsprong van de naam Echternach
Mijn ontdekking staat niet in een handboek
Amblè-ve, Amer en Alme-loe: “Ala-Fluss mit m-Suffix”
Heel en Heerlen en een vergelijkende methode
De werkelijke oorsprong van Heel en Heerlen
Wat baat de kennis van taalkundige spitsvondigheden?
Naamkundig onderzoek naar ALBE

Knauf, Joep

Christelijke Krimpenerwaard. Voortgang onderzoek ‘Oorsprong en verspreiding van het christendom’
Christelijke Benelux en Duitsland. Voortgang onderzoek 'Oorsprong en verspreiding van het christendom’
Oorsprong en verspreiding van het christendom. Onderzoeken volgens de genealogie en de doelstelling van SEM
Traiectum in het eerste millennium. Oorsprong en verspreiding van het christendom
Oorsprong en verspreiding van het christendom tijdens het “eerste millennium” in Frankrijk

Knul, Menno

Tot Sint Juttemis
Julius Caesar als geograaf
Wie was Ravennatis?
Waar ligt het Aards Paradijs?
De chronologie van het Cartularium Radbodi
Was Ten Boer (GR) vroeger Debora?
Legenda voor de Peutinger-kaart
Recensie: Friezen, Franken en Saksen
Recensie: De Franken in Nederland? Hoogst onwaarschijnlijk!
Het misverstand Dorestad
Wil de echte Theophanu nu opstaan?
De Ontdekking van Dorestad (Joep Rozemeyer) - Recensie
De buurvolkeren van de Bataven
De ligging van de Brittenburg
Petrus Scriverius en de Rijmkroniek van Klaas Kolyn
Het Land van Waas als geschenk?
Brittenburg Romeins of Deens?
Nog meer over het Oera Linda-Boek

Koekebacker, John

Waren Willibrord en Bonifatius ooit in Nederland?
Zoektocht naar het thuisland van de Friezen, Franken en Saksen

Konincks, Ton

Traiectum = Overtoom

Koreman, Kees

De veldtochten van Karel de Grote 772- 806
Nederland en de Vroege Middeleeuwen. Ook anderen hadden hun twijfels

Kreijns, Hans

Niviala - Nivelle sur Meuse
Overwegingen bij Romeinse plaatsnamen in Nederland
Katwijk en de Ostia Rheni
Caestert – Atvatvca
Het emporium Dorestadum
Dorestadum
Traiectum en de Peutinger-kaart
De oorkonde van Karel de Grote gedateerd 777
Castrum Vilta
Het Traiectum van Willibrord en Bonifatius
Maastricht in het eerste millennium
Frisia en Maastricht
Een zeldzame munt van Thrasemundus van Maastricht
Utrecht 700 – 950
De pagus Wirense
De pagus Wirense
Traiectum-discussie
Friese toponiemen (2)
Het Insula Batavorum (2)
Het Insula Batavorum
De kerstening van Nederland
De Dani in Nederland
Willibrord in Maastricht II
HH. Fredericus en Odulfus
Het Dagobertkerkje, bisschopskerk, zesde eeuw
Traiectum en de Peutingerkaart
Willibrord en Traiectum
Willibrord aan Maas en Rijn
De Pagus Kinheim II
Lugdunum.
Ostrachië en Westrachië
Sint Servaas en de bisschoppen van Traiectum
De pagus Kinheim
Traiectum in het eerste millennium
Traiectum is Maastricht
Lugdunum
Traiectum = Maastricht
Waar lag Traiectum?
Traiectum = Maastricht
Traiectum, Utrecht of Maastricht?

Laarhoven, Ad

Tilburg in het eerste millennium ….?
Reactie m.b.t. Pataviaroutes
Een “historisch uitstapje’ naar het Noord-Franse gebied van Boulogne

Laenen, Alex

Vader Rijn
Een bijzondere fibula
Ausonius
Pandemieën
Alle wegen leiden naar Coriovallum
Henk Feikema en de geschiedenis
Het twintigste SEM-symposium
De vestiging van het christendom in het eerste millennium
Julius Caesar herzien
Jan Thijssen (1943-2016), Nijmeegse stadsarcheoloog
SEM-symposium 2013 - een terugblik
' ... ons Bataafs verleden' (boekbespreking)
Albert Delahaye in Numaga
Caesar in Gallia (2)
Caesar in Gallia
Het ‘Out Vlaems vers’ (2)
“De bisschop van Nijmegen”
Het “Out Vlaems vers van bi ’t Swin”
Caesar en de Bataven (2)
Caesar en de Bataven
Lugdunum
Tacitus

Lambregts, Geert

10 dagen-kwestie. Reactie van Gerard Lambregts
Discussie over 10-dagenkwestie. De denkfout van Ruud van Veen
De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium

Land, Jan van der

Boudewijn I niet de eerste graaf van Vlaanderen.
Missen we 300 jaren? De onhoudbaarheid van de chronologie van Heribert Illig
Boudewijn I niet de eerste graaf van Vlaanderen

Lang, Jan de

Uitdaging tot ontkrachting van een bewijs dat de fantoomtijd van Illig c.s. onzin is!
Weerwoord op de reactie van Henk Feikema
SEM en SEMafoor
Publicaties en onderzoek

Lavigne, Guy

Het geschenk van de koning van Perzië aan Karel de Grote
Over de waarnemingen van zon, maan en Mercurius tijdens de Karolingers
Een misbaksel, een bulla en een mantelspeld in het Gallo-Romeins Museum Tongeren
De gregoriaanse kalendercorrectie
Het Roelandslied
10 dagen-kwestie. Reactie van Guy Lavigne
Discussie over 10-dagenkwestie. Reactie t.o.v. de bijdrage van Ruud van Veen
De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium
Pentagondodecaëder

Leeuwenburg, Co

Audun-le-Roman

Loon, Marius van

Baardwijk

Maas, Ad

Historisch en archeologisch onderzoek in Noord-Frankrijk en de Visie van Albert Delahaye
De Taxandria-discussie in SEMafoor
Vikingen en Atlantis
Caesar tussen Rijn en Maas
Klassieke teksten in het werk van Albert Delahaye - Voorlopige kanttekeningen
Kroniek van de abdij van Sint-Truiden
De villae van het Mariaklooster in Aken
Theophanu en Otto (III): Nijmegen en/of Noyon
Overbodige zorg om Jona
De Gouden Peelhelm 2021
Zwarte gaten in de geschiedenis van Noyon en Nijmegen?
Kronieken van het Frankische Rijk
Piet Paaltjens en het Oera Linda Boek
Dateren en het cultiveren van zelfbedrog
Waar Dieze, Dommel en Aa samenkwamen
De visie van Albert Delahaye op de Romeinse tijd in de Lage Landen
Maarten Dolmans en de Gouden Peelhelm
Der Berner en Semafoor
Het welluidende Rottaans?
Heldensagen en geschiedschrijving
De delta van Rijn en Maas in de Romeinse tijd
Naast elkaar schrijven
De grote aarzeling: Merovingisch of Karolingisch?
Is Bonifatius een belangrijke mythe?
Der Schatten der Antike: Caesar
De zuidelijke Patavia-routes
De Karolingische renaissance. Karels lege boekenplank volgens Heribert Illig
Bisdom Utrecht 719. Volgens Edo Oostebrink met commentaar van Martin de Bruijn
De Brittenburg-game van Tom Buijtendorp
Ligt alles overal?
Een project: Bronbeschrijvingen Karolingische tijd
Bergeijk: 550 jaar stad zonder muren
Gunnar Heinsohn: drie revisies
Nawoord (bij Jeff van Hout 20.3)
Chronologie eerste millennium: is de stelling van Heribert Illig weerlegd?
De klacht en aanklacht van Jona
Cas van Houtert
Van bundermaten naar vroegmiddeleeuwse grootgrondbezitters?
Historische interpretatie van de Peelhelm
Constantijn – Nicea en de eindtijd
Paul van Overbeek 1950-2018
Samson en Gennep aan de Maas en Xanten (Santen) aan de Rijn
Francia en Germania: reactie van Reinhard Schmoeckel
SEM-symposium 2017
Een prachtige tentoonstelling, een schitterend boek, maar toch …
Levensverhalen van heiligen
Taalkunde versus Taalkunst - Wetenschap en Kunst - Kat en hond?
Otto III en de chronologiecriticasters
Woensel / Eindhoven in de Karolingische tijd
Moderne hagiografie: Bonifatius tevergeefs in Wijk bij Duurstede
Conventionele chronologie en herziene chronologie: Natuurkundige Hans-Erdmann Korth sluit aan bij Isaac Newton
Bekentenissen van Constantijn
Joël Vandemaele (1930-2017), de man van de Katteman
Das Messias-Rätsel: het belang van het onmogelijke
Geschiedschrijving als goede wetenschap
Bataven: de visie van archeoloog Stijn Heeren
Phantom Karl
In Portum Navigare: een Romeinse Europoort aan de Schelde
Nederland in Frankrijk
Romeinse Rijk: Oost en West
Ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland
Bericht van Karel (alias Carolus Fiktivus?)
Museum Vlaardingen: een leerzaam bezoek
Het ontbreken van 'Karolingische' grafvelden en graven?
De pagus Taxandria opnieuw bekeken
Was Nijmegen (g)een Karel de Grote-palts?
1953-2015: de geschiedschrijving van de Villa van Hoogeloon
Is het door Heribert Illig gestelde chronologieprobleem weerlegd?
Wie was Dietrich Von Bern? En… waar lag dus Bern?
Karel de Grote 742-814: ruimte en tijd. Twee problemen voor de geschiedschrijving
10 dagen-kwestie. Reactie van Ad Maas
Marburg en Niederlandistik
Waarom de Nederlanden gehalveerd moesten worden?
Discussie over 10-dagenkwestie. Jarentelling en de 13 dagen van Gregorius XIII
De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium
Het werk van P.C. Boeren 1909 – 1994
Deventer in het eerste millennium
Wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving. De Folklore van ons Bataafs verleden als voorbeeld
Francia en Germania
De kabouters van Hoogeloon
De Tang-dynastie (618-907) langs de Maas
Plechelmus en Balderik
Twee Karels de Eenvoudige?
Reuvensdagen 2012: Vom Nutzen und Nachteil der Archeologie fürs Leben
Hamaland / Chamaviland 300-800?
Saksische Tradities
Odulphus en Evers(h)am: Een nieuwe hypothese
J. Claerhout: Vlamingen zijn Franken, Friezen en Saksen
Hunenslag bij Groningen (boekbespreking)
De ontdekking van het eerste millennium. Een nieuwe oriëntatie voor SEM
Corbie - Corvey
Oudste Nederlands en Duits als historische bron
Het Itinerarium Fresiae. Een bijzondere vorm van historisch onderzoek
Chronologie van het eerste millennium. Verslag van nieuwe gezichtspunten
Aken zonder Karel de Grote. Heribert Illig bewijst een bepaald gelijk
Bataven in Noord-Frankrijk?
Het bewijzen van hypothesen
Mysterium
Aquis: Aken/Aachen of Asques/Asq?
Sarmaten, Franken en Merovingers
Hoe historici dateren?
De Tijdgeest: Kairologie, metabletica en de sublieme historische ervaring
De Romeinse helm van de Peel. Een discussie met te veel vooroordelen
Absoluut Dateren volgens historica Balbina Bäbler
De datering van het geheim van Tolsum
De Rijkdom van de rand (boekbespreking)
Heribert Illig: Fomenko's geschiedschrijving is bedrog
Keltisch - Germaans - Romaans
Op zoek naar Ambiorix
Graven naar de Karolingische tijd: Neue Auswertung
Geschiedenis van twee bisdommen. 'Nieuwe' zienswijzen op Willibrord
Varusslag bij Thiembronne?
Bedachte geschiedenis in het eerste millennium? Een mogelijke probleemstelling
Zutphen en Hamaland
De identiteit van de Franken. Nieuwe visies op herkomst, vestigingen en identiteit
Boeken over de vroege middeleeuwen. Waarom schrijven we geschiedenisboeken?
Varus in Germania
Dorestad, een Wereldstad? Wishful thinking van het RMO in Leiden?
Archeologische bevindingen in Noord-Brabant met betrekking tot het eerste millennium n.Chr.
Egmond ‒ Gent ‒ Reims en Trier
Utrecht: Albiobola en Colonia Albiobola Batavorum, Antonia of Anthonina, Wiltenburg, Utret en Traiectum
Varus in West en Oost
De reuzen van Gerolstein
De Da Vinci Code en de geschiedenis van de Lage Landen
PATAVIA en de zuidelijke route. Stand van zaken in de discussie
Kabouters en de staalindustrie in het Ruhrgebied
Nibelungen en Thidrekssaga. Voorbeeldig Duits historisch onderzoek en debat
Kabouters in het eerste millennium. Een nieuw perspectief in het historisch onderzoek
Canossa en het eerste millennium
Congres Thidrekssaga-Forum in Arnhem
De Kelten: ficties, inspiraties, spiritualiteit en feiten
Troje, Ilion/Ilium, Hisarlik, Cambridge of Helsinki
Letters en cijfers en Verduisteringen en fantoomtijd (Zainab Angelika Müller)
Twee gaten in de geschiedenis van Veldhoven
Was de Duitse “Frühzeit” anders? Een over het hoofd gezien (?) boek
Ad Duodecimum is ’s-Hertogenbosch?
De positie van de archeologie
Zeitensprünge in Zürich
Het Oera Lindaboek. Een spel bijna zonder einde
Bewondering en verwondering. Kanttekeningen bij een dissertatie over Utrechtse kanunniken
Vaste grond onder de voeten? 'Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt'
Bonifatius-actua. Rondom het SEM-symposium
Peutinger in Oudenburg. Op weg naar de Romeinen
Duistere of verdwenen eeuwen
Nif(te)lungen – Nijvel – (N)Eifel? Productieve hypothese i.v.m. de Vroege Middeleeuwen
De Romeinse Kempenweg
Onjuiste informatie over Bataven
Hiaten dichtdenken. Hamburg in het eerste millennium
Raadsels van Geertruidenberg
De Vikingen: overzicht anno 2003
Het toponiem Bardenwijk
Athene in de Pyreneeën. Middeleeuwse etymologie
SEMafoor - citaat
Varusschlacht und Germanenmythos
Satis en Scaldis
Het gat in de geschiedenis van Breda
Bonifatius en Duinkerken
Een totaal onbekende Friese heerser?
Tilburg in het eerste millennium?
Karel de Eenvoudige
De nieuwe Bataven-discussie
Kelten en Ieren. Licht in de duisternis
Sint Servaas: wanneer en waar?
Baudolino
Kievermont – Kevermunt en Chèvremont
Contraproductieve morosofie
Dubbeldunk over Traiectum = Utrecht
Zeitensprünge-congres in Aken
Wetenschappelijk denken over Traiectum
Het Cartularium van Radbod
Catalogus bij de Peutinger-kaart
Willibrordus, Echternach en Friesland
Waar lag Dorestad?
Enkele uitgevonden middel-eeuwen
Nieuwe theorie over het Gudrun-epos
Theorie over tijdvervalsing
De integere benadering van de hypotheses en bevindingen van Albert Delahaye door de universitaire wetenschap
De theorie van Delahaye en het geschiedenisonderwijs

Maas, J.

Waren Romeinen Germanen??

Mantingh, Albert-Jan

Ing-namen 3000 jaar oud, het bewijs
Drenten in de vijfde eeuw naar Engeland
Friese invloed in Antwerpen? Ja! In Oost-Vlaanderen? Neen!
Kreis Borken: De Tencteri verslagen door Caesar in het jaar -55
Vergelijking van namen van personen en ing-namen als bewijs voor migratie
Meginhardeswich en Maninghen Wimille
Een andere kijk op Delahayes Dani en Denemarken
Een andere kijk op Delahayes Germania
Het christendom in Noord-Nederland van de achtste eeuw naar de twaalfde eeuw verplaatst?
Ing-namenvergelijking Vlaanderen, Friesland, Westfalen
Tencteren en Drenthe

Marien, Michiel

Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en wikingen uit de lage landen - Luc Vanbrabant (boekbespreking)
Vikingen: vernielers, of juist bouwers - van een eigen rijk?

Meer, Auke van der

Sint-Friso in Frankrijk

Michiels, Alfred

De teksten van Echternach
Anduerpis - Andouerpis - Antwerpen. Antwoorden op de kritieken van Ruud van Veen en Hans den Besten

Moeyaert, Cyriel

Het Nederlands in Sint-Omaars tot in de dertiende eeuw

Mostert, Marco

Kanttekeningen bij een Odulphus-hypothese

Musch, Jan Evert

De Magie van de Staak (De haren-Ten Berge)

Nijssen, Maarten

Ad Duodecimum: Duse Portus, Hercules Deusoniensis, Deusone
Van Varro tot Peutinger, van Hecateus tot de Ravennas, de Ravennas van eind tot begin en de Peutinger-kaart nog eens lang en breed bekeken
500 Jaar Peutinger-kaart
Feresne langs de Heerbaan (1)
De Anonieme Kosmograaf van Ravenna
Over dat op- en afrollen van de Tabula Peutingeriana

Noot, Han

Uit de koers in SEMafoor?

Oorschot, Yonty van

Waar was het ware Almere?

Oostebrink, Edo

De Hunenslag: Reactie op het gegoochel van Ruud van Veen

Overbeek, Paul van

Grote geschiedenisboeken van Nijmegen en Antwerpen
Wayenberg zit er naast met zijn kijk op de Limes in Nederland
Nederlands boek over Corbulo valt tegen
De abdij van Echternach en haar betwiste claims
Symposium en studiedagen
Ptolemaeus, een inventarisatie als basis voor discussie
De methode van onderzoek van Joep Knauf
Rome in Zeeland met Nehalennia deze zomer in het Zeeuws Museum
Noormannen in de Lage Landen; een andere visie op de Vikingen
Pax Romana. De Romeinse vrede in de Lage Landen
Reacties op Danialand – Danamarken – Denemarken. Hoe om te gaan met bronvermeldingen?
Nijmegen en de Waal
Zeitensprünge in Kassel
Stadsgeschiedenis van Nijmegen, oudste stad van Nederland (publicaties en tentoonstelling)
Vikingen in het stroomgebied van Rijn en Maas tussen 800 en 1000 (tentoonstelling en publicaties)
Enkele recente publicaties over Vikingen in onze streken
2000 Jaar Nijmegen: Nijmeegse biografieën
Het eerste millennium in een boekenweek over onze geschiedenis
De Bataven: verhalen van een verdwenen volk
Zeitensprünge-Jahrestreffen 2003 in Erfurt , een impressie
Is Nijmegen Noviomagus?
De hypothesen van Heribert Illig en andere chronologiecritici m.b.t. het eerste millennium

Pauwels, Dirk

Aerts, Theo: Feresne langs de heerbaan. Een Romeinse nederzetting tussen Tongeren en Nijmegen

Post, Reinier

Niumaga (of Numaga) is werkelijk Nijmegen

Pröpper, Hans

Aken. Reactie op De Karolingische renaissance. Karels lege boekenplank volgens Heribert Illig

Puylaert, Frank

Pleidooi voor toponymie
Toponymie van de plaatsnamen eindigend op inge(n)

Redactie

De romantische Limes
Natuurwetenschappelijk dateren onderzocht
Verder onderzoek Gouden Peelhelm
Op naar jaargang 23 van SEMafoor
Het fort van de Aduatuci
De Noormannen in Nederland
Joep Rozemeyer 1935 - 2021
Germanen
Catalogus van de handschriftenverzameling: meer dan 10 eeuwen geschiedenis
Romeinse legerplaatsen in Nederland
Reus van Cerne Abbas (Dorset)
Leugen en Waarheid, volgens Dr. M.P. Boidin
Vertaling boek van Pascal Flamen op SEM-site
Artikelenreeks Samson
Overlijden Rob Voogel
Claudius Ptolemaeus
Wim Burger
De Middeleeuwers van Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk
De bezetting van de globe
Ad Duodecimun
Een tweede marskamp bij Ermelo
Kennis delen, verdelen en uitdelen
Attenderingslijst van Signum
Hendrik Tratsaert nieuwe directeur van Ons Erfdeel
Toponiemen: Optimale oplossing?
De helm van keizer Valentinianus
Nieuw Romeins legerkamp ontdekt bij Valkenburg (Katwijk)
Children Of Ash And Elm / De Vikingen
DNA-sequenties in de vikingwereld
De sarcofaag van Simpelveld
Boek over de Gouden Peelhelm
Archeonet Vlaanderen stopt
Nawoord bij de teksten van Van Asseldonk en Delahaye
Promotie van Nico Arts
Ton Spamer en Willibrordus
Iconisch 'Gezicht van Nijmegen'
Altis Wicus!
Ierse missioneringsgolven
Thematische studiedag in Oirschot
Retour aux Sources.
Etymologiy Nehellenia
COH II CR
Angelsaksische koningen
Nawoord van de redactie (bij Jan de Lang 21.1)
Godin Sandraudiga in Rijsbergen
20 jaar SEMafoor
Danuvius Guggenmosi
Velikovski °Jun.1895 - †Nov.1979
Language, Law and Loanwords in Early Medieval Gaul
Transgressies in de toekomst
Redactioneel beleid van SEMafoor
Nawoord bij 'De onhoudbaarheid van de chronologie van Heribert Illig' van Jan van der Land
Servatius
Willibrordus apostel van de Lage Landen
Bonifatius de politicus
Bonifatius de evangeliebrenger
Bonifatius als auteur
Pierre Trouillez, De Germanen en het christendom
Francia in Piceno (Italië)
Documentaties voor liefhebbers
E-mailadressen SEMafoor-abonnees
Reactie op de visie van Guido Delahaye op de PK
Verjaardagstaart voor 1200-jarige Gentse oorkonde die invallen en brand overleefde
Waar lag de Brittenburg?
Inscripties uit Coriovallum (Heerlen)
Metaaldetectie in Vlaanderen?
Floriarium Temporum (Bloemhof der Tijden)
Nawoord van de redactie (bij Guido Delahaye 20.1)
Bagger!
Koning Arthur
Laatste nummer van Zeitensprünge december 2018
Storing Website
Brittenburg
Cartografische Bronnen Eerste Millennium
Dr. Gerrit Hekstra 1933-2018
Van punt tot mijl
Blinn Auga
Pompeii 79
Cartografische Bronnen
Romeinensymposium van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology (Acasa)
Niet sollen met tijd
Annales Regni Francorum, Nederlandse vertaling
Deel vier over het verleden van de Tongerse basiliek
De Keltische / Romeinse 'maaimachine' van Virton
Pausen en Keizers
De kaketoe van Frederik II
De schedel(s) van Jeroen
SEM-beleid
Het Romeinse rijk in Groenlands ijs
Burchtsite Ninove
Romeins Keulen
Redbad
Slag bij Vlaardingen
Romeinse schoonheidsgeheimen
Groenlandse Noormannen
Archeologiedag provincie Antwerpen op 21 november
Mega archeologische vindplaats aan de Maas bij Dreumel
Elversele (Temse)
Een meelijwekkend volk
Deel 3 over het verleden van de Tongerse basiliek
Elewijt: Romeinse weg
Het visioen van Constantijn
Boek over de limes in Zuid-Holland
Bonifatius in Dokkum
Maison de l'Archéologie du Pas-de-Calais
Jasper de Bruin / Cananefaten
Hallumer heren, heidense helmen?
Bemmel
The Landmark Julius Caesar
Theatrum Orbis Terrarum
Auteursrichtlijnen SEMafoor
SEM-symposium 2018
19e SEM-symposium
Landingsplaats Julius Caesar in Brittannië ontdekt?
Keltisch-Romeinse cultusplaatsen Grote Brogel
Vrouwelijke vikingstrijder?
Nieuw licht op donkere eeuwen
Stadsarcheologie in Gent
The splendour of power
Sint-Servaas?
Het jaar 117
Vikingen in Asselt blijkt grote fabel
Zijn Karolingisch gedateerde graven Merovingisch?
Einde www.semafoor.net
Antwerpen en Brussel ouder dan gedacht
Frisians and their North Sea Neighbours
Lag Karel de Grote's Aquisgranum in Italië?
SEM(afoor) en DE historische waarheid
Uit het juiste hout gesneden
Servatius project
Opknap Valkhofpark vertraagd?
Sicambrische mythe
Ex Situ
Wervik, 4 Romeinse pottenbakkersovens
Schapenboeren, vikingen en vissers
Eén van de 11.000? Een mysterieuze schedelreliek uit de Mechelse Sint-Romboutskathedraal
Botresten van dromedaris uit Romeinse tijd gevonden in Tongeren
'Caesar kwam, zag en roeide uit'
Eén van de oudste topografische kaarten van België online beschikbaar
Merovingisch familiegraf Veldhoven
Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en wikingen uit de lage landen - Luc Vanbrabant (II) (boekbespreking)
Laat-Romeinse goudschat Betuwe
Olla Vogala: taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders
Archeologen leggen 'klein Pompeii' bloot in Frankrijk
Save Charlemagne's palace at Nijmegen
Wijnegem onder de grond
Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en Wikingen uit de Lage Landen
Het standbeeld van Karel de Grote in Nijmegen
Reader
Archeologie in Nederland. Nieuw tijdschrift voor vrijwilliger en professionele archeoloog
PAN en MEDEA
Onbekend Frans-Vlaanderen
Het verleden van de Tongerse basiliek gepubliceerd
Westelijk Noord-Brabant in het Malta-tijdperk
Het commentaar van Guido Delahaye op de visie van Stijn Heeren
Opgravingen in Tiel
Nieuw onderzoeksproject Kalkriese
www.heiligen.net
Clovis in de schaduw van twee vrouwen
Harde of zachte grens? De Romeinen in het Verenigd Koninkrijk
Bamberg: Frederik en Kunigunde
Relieken Maaseik
Sutton Hoo, bitumen uit het Midden-Oosten
Onderzoek limesweg Bunnik afgerond
Koksijde grafveld vroege middeleeuwen
Inwonder 'Walichrum' door de CT-scanner
Waarheen met boeken en ander studiemateriaal
Geschiedenis des Vaderlands
'De Sint Nicolaaskapel in Nijmegen'
Menapische varkens
Piet Leupen over Otto III
Tiemen Helperi Kimm
Presentatie 10 jaar onderzoek (pre-) Romeins Nijmegen
Het verleden op de schop
Periodisering van het eerste millennium
Een bijzonder 17e SEM-symposium
Gouden vikingring?
Dateren van graven een valkuil?
Dendrochronologie en de zogenaamde fantoomtijd
Nieuw e-mailadres voor SEMafoor
Der grösste Irrtum der Weltgeschichte
Kronieken van de Westhoek
Wilkins: Waar eens Troje lag. Toch Cambridge?
Boerderij-onderzoek in Twenthe
Woontorens en kastelen
Antieke en moderne plaatsnamen
Die Frühzeit der Eisen-verarbeitung
Romeinse haven van Voorburg-Arentsburg
Vlaanderen in de middeleeuwen
Herre Wynia over Utrecht 400-850
Merovingische vondsten in Alphen
Discussie over Oudnederfrankisch
Kelten en Israëlieten?
Vikingen
Kanaal van Corbulo
Geschiedenis van de Lage Landen: een periodisering
Is Makkum Dorestad?
Romeinse sporen in de Lage Landen
Romeins dolium in Oerle / Veldhoven
Gouden munten in Kalkriese
Raadselachtige tekens
Oud-Friese boeteregisters
Fernweh: Willem Willems
De abtenkroniek van Aduard
De uitvinding van het tijdperk van het Christendom
Sint Amandus
Bierum of Wierum
Woestijnvaders
In schola Verbi van de Abdij van Dendermonde
Hunnen en Hunen
Ringwalburchten
Arminius en Gannascus
Friese Vrijheid
120 Jaar oud nieuws over Caesar
Vervalsers of Ontwerpers
Onderwaterarcheologie
Rijngrens
Feuilleton Bataafse Opstand
De Varusslag en Kalkriese
Veenontginning Boorne
Water in de oudheid
Salvianus: de Gubernatione Dei
Het RMO pakt weer uit
Lage Landen
Merovingische graven in Oosterdalfsen
Transgressies
Nieuwe inzichten Hoogeloon
Onbekende logistiek. Legers in het eerste millennium
Bewoning van kwelders
Bloedgetuigen: kardinaal Eijk over Bonifatius
Paul van der Heijden dwaalt af
Hollandia en Antonina
Boek of scherm
Prof. Em. Thoen over Kessel
Romeinensymposium 2015
Erfgoedwet
Amfitheater Nijmegen
Keltisch cultureel erfgoed: vergeten, maar niet verdwenen eeuwen geschiedenis vragen om een nadere invulling
De burcht van Brunhilde
De naam Meinerswijk
Porta Westfalica in Römischer Zeit
Zeitensprünge augustus 2015
Geschiedenis zonder plan
Oudenaarde
Historische disciplines: discussie in BMGN
Egmond tussen kerk en wereld
Vroegmiddeleeuws Nijmegen?
Middeleeuws kasteel bouwen
Catastrofes en hun gevolgen
Onbekende logistiek: legers in het eerste millennium
De Mithrascultus
SEM-symposium 16: De Noormannen
Erfgoedwet
Middeleeuws kasteel bouwen
Denk niet te klein
Museum Hamme: Van Bogaert - Wauters
De Kesselberg bij Leuven
Middeleeuwse scheepsresten in Nederland 500-1050
Willibrord in Thüringen
Deurne en Dilbeek
Geschiedenis zonder plan
Gevonden schatten in Friese terpen
In Memoriam: Martien van Zoeren
Zeitensprünge augustus 2015
De helft van de vroege middeleeuwen in Brabant
Aankondiging SEM-symposium zaterdag 5 november 2016: Visies op het werk van Albert Delahaye
Hunebedbouwersgraf Dalfsen
Romeinse dakpannen in Den Haag
Nicolaas Cusanus 1401-1464
The Splendor of Power
Begraven, cremeren en ontvlezen
Jan Pannekeet over Albert Delahaye
Archeologe Ina Isings (96)
De komkommer van zomer 2015
Toekomst Nederlandse archeologie
De Troyaanse oorlog
Absoluut dateren en geschiedschrijving
Vroege middeleeuwen in Brabant
Retour aux Sources
Grijs Geheugen
Pastoor Voets
Frans Los en Karel de Grote
Menno Knul creatief ontdekker
Vingst: Kleiner Bach, grosse Geschichte
Le moyen age in Valenciennes
Sint Volkwin
Bavay
Kops plateau Nijmegen
Geschiedenis des Vaderlands
Romeins Heerlen
Karolingers en Ottonen
Romeinse grafveldjes in Ronse
Ruhrmuseum te Essen
Viergodensteen van Tongeren
Wereld van Rome: De Peutinger-kaart reconsiderd
Utrecht tussen Staat en Kerk
Het L-Emphaticum
Lezing Arnoud-Jan Bijsterveld
Atlas van de verstedelijking
Germanen
Het kruisbeeld door de eeuwen
(On)Verenigd Koninkrijk
De zilveren muntschatten van Buren en Den Haag
Zwaard van Woerden
Vroege kastelen
Hugo Thoen over naamstempels
Hadrians Wall: Corstopitum
Van Adam tot Antwerpen
Gemeenten en archeologie
Caesar en de Katten
Roman over Ambiorix
Boomkistdame
Romeins Nijmegen groter dan gedacht
Ondergang Romeinse rijk volgens Jona Lendering
Romeinse weg in Velzeke
Romeins havenkwartier bij Ubbergen?
Zwarte sinterklazen
Gouden Ravenbanier
De middeleeuwse wereld van Sofie
Onderzoek in verband met de Romeinse tijd in Nederland
De gouden peelhelm / De man van Deurne
Een betekenisvolle vondst
Zwaard van Woerden
Spamer-Kloens
Romeins beton
Karels troon dendrochronologisch gedateerd
Dr. L.H. Bruins: professioneel amateur-historicus
Mohammed
Der Berner herneemt zich
Schatvondst in Den Haag
Brepols en Karel de Grote
Karolingisch Leiderdorp
Verdronken Zeeuwse dorpen in kaart
Atlas verstedelijking
Merovingisch grafveld en een nederzetting in Uden
Parijs (Ruud van Veen)
Tussen land en zee
Karel de Grote in Zeitensprünge
Opgraving in Huissen
Is iedere mythe wel een mythe?
Vikingen en Noormannen
Karel de Grote – mythe en werkelijkheid
Naar eer en geweten
Spamers visie op Willibrord
De ridder van Borne
DNA en archeologie
Illig-these
De cyclus van Meton
DNA-onderzoek Vlamingen en Romeinen
Van hier tot Tokio
Dieren in Saksisch en Scandinavisch Engeland
Mens, landschap, klimaat in de vroege middeleeuwen
Oegstgeest in de zeer vroege middeleeuwen
Groot profielenboek
Middeleeuwse oorsprong zeekaarten ontkracht
Kelten en megalieten
Graven van Holland
Karolingers en Ottonen
Was de klok van slag?
Guido Delahaye over katholiek onderwijs in Amersfoort
SEM-excursie 2015?
In de Walen en in de Vlaanders
Vlissingen
Intellectuelen
Romeinen ten oosten van de Rijn
Der Berner - November 2014
Heiligen en zondaars
Augustus 0014– 2014
Zingend brons: Glockeneuropa
Relatie klimaatveranderingen / volksverhuizingen
Vrouwenpolder
Romeinse haven in Nijmegen
Zodenhuis herbouwd
De Nederlanden in de Spaanse literatuur
Technik der Antike
Maasland
Romeinse ´wachttoren´ in Almere
Vlaardingen 1000
Het Romeinse rijk
Karel de Grote en Nijmegen
Romeinen en massale ontbossing Utrechts landschap
Twijfels over Romeins aquaduct Nijmegen
Hans Kreijns
Hunenslag
Archeobrief
Muntschat Drente
Constantijn en de juristen
Romeinse weg in Heerlen
Signum-website
De vrouw van Jezus
De lange zevende eeuw
Satis en Scaldis
Plaatsen van Bonifatius
Romeinen bij Leuth
Erfenis Karel De Grote
Hachelbich legerkamp
Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (Darmc)
Museumarcheologie
Romeins Rood
Karel De Grote 814 – 2014
Sphinx- Geheimnisse der Geschichte
Vikingen in Tongeren
Brepols Publishers goed maar veel te duur
Romeinse grafgiften
Ockenburgh bij Den Haag
Dom Under
Unesco-nominatie Limes Midden-Nederland
De gemaskerde Wizo
SEM-project Merovingische wereld in Nederland
Belgium dat is Nederlandt
Grammatica van het Nederlands en het Fries
Muntschat op Domplein in Utrecht
Islam en christendom
Jacob van Maerlant
Nijmegen graaft zelf
Zeespiegel
Brabantsche Yeesten
Dudzele
Nogmaals Voorburg
“Illustraties” op de Peutinger-kaart - Nabeschouwing
Romeinse schedels bij Velsen
Antwerps
Den Nieuwendyck (volgens Wido Bourel)
Limbourg
Mysterieuze plaatsen
Roelantslied
Nederlandse archeologie in crisis
Batavianen 2014
De Westhoek
Romeinse Keizers
Histoire de Flandre
Antwerpen (Traiectum) – Utrecht (Traiectum)
Archeologie van de Rijnstreek
Verhalen over Vikingen
Lezing van Eric Vanneufville toegepast op ‘Friezen, Franken en Saksen’
Graven van Vlaanderen
Caesar in België
Friesland en Frisia
SEM-symposium 15 en SEM-boek 5;
Romeins legerkamp in Groningen
De rol van de Hebreërs
Contra Turrim
Friezen en hun volksrecht
Ans Schapendonck
Antwerpen - Utrecht: Traiectum
Bas Kloens
Belginum
Gouden eeuwen in het RMO
Broekers in Waterland
Ontsluiting van het SEM-archief
Herdruk boek over Peutinger-kaart
Samo en Samson
Deutschlands unbekannte Jahrhunderte
Sint-Mildreda of Sinte Mulders
Ethiek in de archeologie
Vroegmiddeleeuwse handelsscheepvaart
Waren Friezen wad-bewoners?
Buren: handelsplaats 750 - 950?
Cartomagie
SEM-excursie 24-26 mei 2013
Circuit Nord-France 24-26 mei 2013.
Is het noord van Noordzee wel noord (oost, zuid, west)?
Karel de Grote: ontwerper Times New Roman
Beleid van SEMafoor
Rinus Boidin: L’Histoire médiévale de l ’Europe un écheveau de mythes;
De ontdekking van Nederlands in Normandië
Geschiedenis van twee Trajecta
Vikingen
Karolingisch Aken archeologisch bekeken
Noorse goden- en heldensagen / SEM-archief
Slag bij Warns (1345)
Romeinse villa Borgharen
Blerick: Romeins gebouw
Buren: handelsplaats 750 - 950?
Het grote geschiedenisboek van Kennemerland
Zutphen in de Karolingische tijd?
Romeinse ‘limes’ op Werelderfgoedlijst
Venlo (Vennelon, Sablones) aan de Maas
Ambiorix Contra Caesar in het Jammerdal bij Venlo?
DNA in Oldenzaal
SEM-Symposium 2012: Saksen
Bijlage: Soldaten in zout en wind. Kustverdediging in de Romeinse tijd (Wouter Dhaeze)
Rotterdam in de tiende eeuw
Servatiusproject
Was Doornik eens Dorestad?
Sieraden
Klimaatverandering en einde Maya-kultuur
Gamma-flits in de vroege middeleeuwen
Merovingische sceatta’s
Römerstrassen
Tongeren herontdekt een tempel
Opmerkelijke wisselingen van bisschopskerken
Friese goederen en Willibrord
Heiligen en hun verwanten
Germanen en Franken
Diederik (Dirk) van Bern of van Bonn of van Verona
Geschiedenis van de klassieke oudhieid
Byzantium 300-550
Dyonisius Van Alexandrië
Keulen en Aken
Servatius in Traiectum
Afbeeldingen van everzwijnen
De Stedingers / Stadingi bij Bremen
Is het noord van Noordzee wel noord (als in noord, oost, zuid, west)?
Roots of Afrikaans. Selected writings of Hans den Besten
Corpus van Middelnederlandse teksten
Elke noot een lettergreep
Franken contra Saksen in Westfalen
Vlamingen en Keulen
Opgraving Best (Eindhoven)
Bult van Marum was een stins
Aliso en Alesia
Xanten – Paderborn – Münster
Archeologische opgravingen Nistelrode-Zwarte Molen
Archeologisch onderzoek Oldenzaal
Gouden Eeuw van China
‘Teilbestattung’ grafveld Krefeld-Gellep
Het vierde beest dateren
Catalogus Episcoporum Ultrajectinorum
Wat aan het Nibelungenlied vooraf ging
Fantoomtijd-strijd
Duitse en Nederlandse Rijn zijn een rhenus
Flauwekulverhalen
Alamannen
Cartularium van Radbod
Bronnen van het christendom
Aken bouwplan Dom
Mini-Fort Ockenburgh
Oppidum Aduatici en Caesars jacht op goud
Denen – Noormannen - Vikingen
Utrecht in de vroege middeleeuwen
Nibelungen
Koolstof-14 circa 775
Romeinse havenplaats op Goeree
De oorkonde van Honorius III in Antwerpen
Bezittingen Bonifatius en Fulda
Keine römische Quelle unter dem Aachener Dom
Opgraving Best (Eindhoven)
Vikingen en Doorn
Vraag op Nifterlaca
Dwang tot archeologisch bedrog?
Oude Belgen contra Caesar
Datering van voorwerpen in vroegmiddeleeuwse graven
Eerste Brabantse archeoloog
Eicha museum: Keltisch erfgoed
Waar eens Troje lag
Stekelvarken-sceatta
Alexander de Grote
Klimaatveranderingen in het eerste millennium
Vroegmiddeleeuwse handelsscheepvaart
Romeinse wachttoren Veldhoven
Verdwenen dorpen
Keltische Oppida
Vraag i.v.m. Doetinchem (?)
Twee landengeschiedenissen
Staveren 950
De Reis door Friesland van Wizo Flandrensis
Archeologisch erfgoed eerste millennium
Chronologie 1e millennium
Kleinere bijeenkomsten
12e SEM-symposium: Frisia en Traiectum. Inhoudelijk sterk en druk bezocht
Poggio Bracciolini 1380-1459
Nibelungenlied en Dietrichsage
Brief Reinhard Schmoeckel
Brabantse stad
De Schone Schijn van Dokkum
Dateringsproblemen met de Rijnsburger skeletten
Vragen naar de tussen-tijd
Kelten: het ontwijken van discussie, een vervolg
Ontdekking van de Middeleeuwen
Aken tussen Romeins en Karolingisch
Keltische Oppida
Atuatuca
Noorlanders en Noor(d)mannen
Enkele opmerkelijke boeken
Ein Fränkischer Baum
De Franken en het nationaalsocialisme
Salland
Heilige sukkel
Beowulf
Forum Hadriani: drie publicaties op een rij, een uitdaging
Archeologisch onderzoek
Oera Linda-Boek: François Haverschmidt of de gebroeders H