Jochems, J., Hout, J. van, Laenen, A., Maas, A., & Wayenberg, K. (red.) 2016

Reader. Visies op het werk van Albert Delahaye

Uitgave ter gelegenheid van het zeventiende SEM-symposium

Deze publicatie bevat een schets van het leven van Albert Delahaye en een complete bibliografie. SEM is voortgekomen uit de Stichting Albert Delahaye die tot doel had het werk van Albert Delahaye na zijn dood voort te zetten. Na het ontbinden van de Stichting Albert Delahaye per maart 2010 heeft SEM, zonder het werk van Albert Delahaye af te zweren, de blik verruimd. In deze reader zijn alle belangrijke commentaren op het werk van Delahaye opgenomen. SEM opent daarmee de deur voor het inzicht dat Delahaye er naast zat wat betreft de Romeinse tijd. Hij kon niet beschikken over de archeologische bevindingen van de laatste decennia. Omdat het belang van Delahaye’s werk in verband met een andere periode van het eerste millennium (Karolingisch Nijmegen, vroege middeleeuwen) niet moet worden onderschat, verscheen tegelijk met deze publicatie een digitale heruitgave van Het mysterie van de Keizer Karel-stad uit 1958 (zie daarvoor SEMarchief / Albert Delahaye / Boeken).