Jochems, J., & Maas, A. (red.) 2009

Zee, wind, veen en land. Kustvorming in de Lage Landen

SEM-reeks, Vergeten Verleden, deel 3
Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, Breda

In geografische volgorde behandelen verschillende auteurs de vorming van de Noordzeekust van Calais tot aan Jutland in het eerste millennium na Chr. In overtuigende bijdragen zetten Cecile Baeteman, Hans Rombaut, Ad Beenhakker en Gerrit Hekstra uiteen hoe het land vorm kreeg uit zee, wind en veen. Discussie en analyse over het begrip “transgressies” in het eerste millennium komen in de laatste hoofdstukken aan de orde.

Een groot deel van deze Lage Landen dankt zijn bestaan aan de zee, maar de zee kan ook terugnemen. Dat besef is de laatste decennia onder invloed van de internationale klimaatdiscussie weer volop in de belangstelling. Enorme projecten zijn in voorbereiding die de kusten beter moeten verdedigen of de afwikkeling van het rivierwater beter moeten beheersen. Zonder twijfel zijn het projecten die grote maatschappelijke gevolgen zullen hebben, die voor een deel niet overzien zullen worden. Historisch onderzoek kan aspecten aan het licht brengen die over het hoofd gezien worden. Dit verrassende en hoogst actuele boek kan daartoe bijdragen.