Jochems, J., & Maas, A. (red.) 2007

De Peutingerkaart en de Lage Landen

SEM-reeks, Vergeten Verleden, deel 2
Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, Breda

Eerste druk 2007 met uitklapkaart
Tweede druk 2013 met uitklapkaart en CD-rom (extra afbeeldingen en artikelen)

Waar liepen de twee belangrijkste Romeinse wegen in de Lage Landen die op de Peutinger-kaart (van ca. 1200 n.Chr.) getekend zijn?
Een eenvoudig antwoord hierop is niet te geven.

De Peutinger-kaart is een kopie van een plattegrond van de rijkswegen in het Romeinse Rijk tijdens de vierde eeuw n.Chr. Er zijn ongetwijfeld voorlopers van deze wegenkaart geweest, maar daarvan is er geen bewaard gebleven. Deze kaart is een volstrekt uniek document. U maakt er in dit boek indringend kennis mee.

De Peutinger-kaart toont onder meer de twee routes die door Patavia (Batavia) liepen. Met het oog op deze twee wegen uit de Romeinse tijd wordt door de auteurs kaart gelezen, niet alleen ruimtelijk (geografisch), maar ook in het verleden (historisch en archeologisch). Een van die routes zien velen als de limes die door Germania Inferior, ofwel Midden-Nederland liep.

Diverse standpunten worden helder verwoord en bepleit, en waar nodig voorzien van toelichtende illustraties.