Maas, A., Jochems, J., Laenen, A., Ridder, P. de, & Eloy, A. (red.) 2004

Willibrord en Bonifatius: Waren ze ooit in Nederland?

SEM-reeks, Vergeten Verleden, deel 1
Stichting Uitgeverij Papieren Tijger, Breda
Mens & Cultuur Uitgevers, Gent

Het eerste millennium fascineert. Veel publicaties en grote tentoonstellingen gedurende de laatste decennia illustreren dat. Boeken en exposities zijn doorgaans gebaseerd op de conventionele geschiedkunde.
Maar in dezelfde periode is er een stroom van kritische publicaties op gang gekomen waarin de conventionele visies in twijfel getrokken worden. Dat gebeurt zowel door professionele historici als door personen met een andere wetenschappelijke opleiding en professie.
Dit is het eerste boek in een reeks waarin belangrijke onderwerpen uit het eerste millennium aan de orde komen. Deze worden benaderd vanuit alternatieve visies. Tot nu waren de traditionele of conventionele opvattingen en de alternatieve zienswijzen doorgaans gescheiden werelden. In dit boek wordt de thematiek in elk geval gezamenlijk aan de orde gesteld en dat is nieuw.
Vier hypothesen worden gelijkwaardig gepresenteerd. De lezer kan het discussieveld overzien en meedenken. En daar gaat het om in deze reeks. Kernpunt is de vraag waar circa 700 n.Chr. de plaats Traiectum gezocht moet worden. Gaat het inderdaad om Utrecht, zoals doorgaans aangenomen wordt, of zijn er betere argumenten voor Maastricht of voor Antwerpen of voor een locatie in Noordwest-Frankrijk? Deze vraag wordt in dit boek op degelijke en onderhoudende wijze uitgewerkt.