Romeins Heiligdom in Herwen (Gelderland)

SEMafoortje, 25 jun. 2022

Huub Kluijtmans is geen onbekende bij SEMafoor. Huub is vooral bekend voor zijn boek over de Gouden Peelhelm waarin hij onder meer sterke argumenten aanbrengt dat de Peelhelm-vondst geen depositie kan geweest zijn.

Dat Huub de SEMafoor redactie attendeerde op een recente, belangrijke Romeinse vondst hoeft dan ook niet te verwonderen.

Waarover gaat het? In Herwen-Hemeling hebben archeologen een opzienbarende vondst gedaan. Een Gallo-Romeinse omgangstempel (22mx22m), inclusief pannendak en zuilengalerij, tientallen votiefsystemen (waarvan meerdere stenen quasi volledig reconstrueerbaar en goed leesbaar), een grote stenen (water?) put, etc...  

Links: De Gallo-Romeinse omgangstempel duidelijk zichtbaar in de grondresten. Rechts: Maquette

De stenen zijn gewijd aan Hercules Magusanus, Jupiter-Serapis en Mercurius en lijken vooral geplaatst te zijn door hooggeplaatste soldaten om een bepaalde gelofte in te lossen. Ook de vele militaire mantelspelden (waarvan vier nagenoeg ongeschonden uit het begin van de eerste eeuw), lijken dat te bevestigen.

Het is nu wachten op de interpretaties van de gegevens. Ruud van Veen opperde eerder al dat Castra Herculiseerder bij Herwen moet gezocht worden in plaats van bij Arnhem Meijnerswijk. Wie weet krijgt hij nog gelijk...

Lees hier op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed alles over deze buitengewoon mooie vondst

              Reactie geven op artikel