SEMafoor 9.4 (2008)
Een bijzonder symposium op een bijzondere dag. Allerheiligen 2008: Betrouwbaar dateren
Katwijk en de Ostia Rheni
Het Belgische gat ...
… en schets van Gallia
Een andere kijk op Delahayes Dani en Denemarken
In de naam van de Roos
Bonifatius en Dokkum
Het Nederlands in Sint-Omaars tot in de dertiende eeuw
Christelijke Benelux en Duitsland. Voortgang onderzoek 'Oorsprong en verspreiding van het christendom’
Weer “et iuxta” en nog wat over Niumaga, Noviomus etc.
500 Jaar Peutinger-kaart
Middeleeuws bestuur in de Groninger Ommelanden
Reuvensdagen en SEM