SEMafoor 8.4 (2007)
Een bijzonder achtste SEM-symposium over transgressies(?)
Heinzelmännchen in Holland – ein verschwundenes Volk ?
Kabouters en de staalindustrie in het Ruhrgebied
Zur Lokalisierung des historischen Aduatuca
Wording van Maastricht. Wallen om de bestuurscentra in de eerste eeuw van onze jaartelling
Utrecht en Groningen
Nibelungen en Thidrekssaga. Voorbeeldig Duits historisch onderzoek en debat
Het christendom in Noord-Nederland van de achtste eeuw naar de twaalfde eeuw verplaatst?
Traiectum – Dorestadum, een tweelingstad
De Gallo-Romeinse nederzetting op het grondgebied van het latere Antwerpen
“Apud Noviomagum(,) iuxta Inglinheim” - Wanneer is een (niet verantwoorde) emendatie tekstfraude?