SEMafoor 7.3 (2006)
De Kelten: ficties, inspiraties, spiritualiteit en feiten
Frühgeschichte in den Niederlanden
Lewarde – Leeuwarden en de stof waar Delahaye’s Frisia van gemaakt is
Lewarde (F) – Leeuwarden (NL) Dupliek
Troje, Ilion/Ilium, Hisarlik, Cambridge of Helsinki
Caesar in Gallia (2)
Het Oera Linda-Boek bezorgd door Goffe Jensma
Romeins verkeer, door Cornelis van Tilburg (boekbespreking)
Die Frieslande (boekbespreking)
Beowulf. Nieuw boek van Joël Vandemaele. Wel een hypothese maar geen bewijs
Castrum Vilta
De Romeinse weg van Trier naar Metz
Oorsprong en verspreiding van het christendom. Onderzoeken volgens de genealogie en de doelstelling van SEM
Uit de koers in SEMafoor?