SEMafoor 6.4 (2005)
Samenvatting SEM-congres te Bavel d.d. 5 november 2005
Aankondiging: Itineraria Romana
De eerste volledige Franse vertaling van het Oera Linda-boek
Lewarde (F) – Leeuwarden (NL)
Vikingen in het stroomgebied van Rijn en Maas tussen 800 en 1000 (tentoonstelling en publicaties)
Enkele recente publicaties over Vikingen in onze streken
Twee gaten in de geschiedenis van Veldhoven
Menapii en Cananefaten
Frisia en Maastricht
De Friezen en Inchy-en-Artois
Een heilige Fries: koning Friso
Sint-Friso in Frankrijk
Ad Duodecimum is ’s-Hertogenbosch?
De roes van het eigen gelijk