SEMafoor 6.3 (2005)
Was de Duitse “Frühzeit” anders? Een over het hoofd gezien (?) boek
Medeasblik en Aldega
Bonifatius en de kerk van Nederland. Kanttekeningen bij een boek
Vikingen in de Lage Landen
Enkele voor de Vikingenperiode in Kennemerland relevante historische vermeldingen
Deurne in het moeras
De Da Kinnem-Code (boekbespreking)
Gewapende Bataven (boekbespreking
Oorsprong en verspreiding van het christendom tijdens het “eerste millennium” in Frankrijk
De Brabantse Omwenteling voorloper van België?
Ad Duodecimum is ’s-Hertogenbosch?
De Nifterlaca-mythe
Reactie op artikel over publiciteit SEM-boek