SEMafoor 6.1 (2005)
Het Oera Lindaboek. Een spel bijna zonder einde
Oera Linda Boek, reactie op een radio-uitzending
Het Oera Linda Boek, een gemaskerde godsdienstkritiek?
Geografisch beeld van het Oera Linda-Boek
Het Oera Linda Boek: authentieke bronnen van een vals document
Feresne
Hercules Magusanus als inspiratiebron voor het vernieuwen van de identiteit van zijn vereerders? - Wat was trouwens hun oorspronkelijke identiteit?
Utrecht 700 – 950
“De bisschop van Nijmegen”
Tanomia
Bewondering en verwondering. Kanttekeningen bij een dissertatie over Utrechtse kanunniken
Leugen over de leuga?