SEMafoor 5.4 (2004)
Symposium-impressies. 6 november 2004 te Bavel
Aantekeningen bij het “Out Vlaems vers van bi ’t Swin”
Mijn ontdekking staat niet in een handboek
Leidschendam Park Leeuwenberg. Berichten van de archeologische werkgroep
Drusus-grachten in Nederland: een voortgaande mythevorming?
De mijlpaal van Tongeren
De pagus Wirense
Gudrun
‘754: Bonifatius bij Duinkerken vermoord’. Was het eigenlijk wel bij Dokkum?
Dokkumer geschiedenis en de Bonifatius-mythe, een beperkte boekbespreking
Vaste grond onder de voeten? 'Die Tatsachen bleiben, die Interpretation schwankt'
Feresne langs de Heerbaan (1)
Feresne langs de heerbaan (2)