SEMafoor 4.3 (2003)
De kerstening van Nederland
Traiectum = Overtoom
Een Albe en een Kleine Albe
Denen nestelden in Breda II
De Vikingen: overzicht anno 2003
Het toponiem Bardenwijk
Gallische mijlen
Nog eens: Romeinse lengtematen
Caesar en de Bataven
Athene in de Pyreneeën. Middeleeuwse etymologie
Duinkerke(n), een spellingkwestie
Ing-namenvergelijking Vlaanderen, Friesland, Westfalen
Toponymie van de plaatsnamen eindigend op inge(n)