SEMafoor 4.2 (2003)
Nogmaals de “Pes Drusianus”
Enige Friese toponiemen in het eerste millennium (vervolg)
Van Vada over Trajectum en de Overdracht naar Watten
Nog een naam voor Traiectum
De ondergang van Sabinus en Cotta
Tencteren en Drenthe
De Friezen van Foppe de Haan
De Dani in Nederland
Denen nestelden in Breda
De Magie van de Staak (De haren-Ten Berge)