SEMafoor 3.4 (2002)
Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild?
Kanttekeningen bij een Odulphus-hypothese
Varus, geef mij mijn legioenen terug (Leeuwarder Courant)
Varusschlacht und Germanenmythos
Duinkerken of Dokkum?
De slag tegen de Usipeten en de Tencteren
Satis en Scaldis
Hamalant
Tilburg in het eerste millennium ….?
Het gat in de geschiedenis van Breda
Neo-actualisme en transgressies
De vorming van De Moeren
Delahaye over De Moeren
Friese plaatsen in het eerste millennium
Oera Linda-boek en andere vervalsingen