SEMafoor 2.4 (2001)
Bonifatius bij Dokkum vermoord?
Kelten en Ieren. Licht in de duisternis
Lugdunum.
Hoe je niet Bataven vindt: taalkundige opmerkingen
De Watavi van Watten
Een moeizame discussie over historische taalwetenschap en de Bataven
Ostrachië en Westrachië
Waar lag de originele pagus Kinheim?
Sint Servaas en de bisschoppen van Traiectum
De Rhenus en de Albis