SEMafoor 2.3 (2001)
De pagus Kinheim
Traiectum in het eerste millennium
Waar zijn de Bataven gebleven?
Barrington Atlas of the Greek and Roman World
Catastrophe
De Morinorum gelezen
Sint Servaas: wanneer en waar?
Daventria
Leulinghen tegen Luik
Baudolino
Feresne: een naam op zoek naar een plaats
Kievermont – Kevermunt en Chèvremont
Contraproductieve morosofie