SEMafoor 2.2 (2001)
Vergelijkende Chronologie (vervolg)
Traiectum is Maastricht
Lugdunum
Het ontstaan van Frieslands Noorden, Leeuwarden en Dokkum (boekbespreking)
Viltenburg
Nog niet aangeboorde ‘bronnen’? Een boekbespreking
Eeuwen oud, doch historisch. Het gebruik van topografische kaarten als geschiedkundige bron
Aken en het land van Luik in de Xe en XIe eeuw
Dubbeldunk over Traiectum = Utrecht
De veldtochten van Karel de Grote 772- 806
Reactie m.b.t. Pataviaroutes