SEMafoor 22.1 (2021)
Getuigenissen over de Geographia van Ptolemaeus
Cnut, een Vleemse deen in Engeland en Denemarken
Waar Dieze, Dommel en Aa samenkwamen
De visie van Albert Delahaye aanvaard?
De visie van Albert Delahaye op de Romeinse tijd in de Lage Landen
Maarten Dolmans en de Gouden Peelhelm
Het eiland Chanalaus
Wim Burger
Ausonius
De Patabus = de Mosa = de Leie?
Friese koningen en zo
Der Berner en Semafoor
Transgressies
De bezetting van de globe
Vlaanderen-Friesland en Columban