SEMafoor 21.3 (2020)
De grote aarzeling: Merovingisch of Karolingisch?
Delahaye en Texandrië
De goederen van St. Willibrord in Brabant
Nawoord bij de teksten van Van Asseldonk en Delahaye
Pandemieën
Dordrecht is genoemd naar de god Thor
De Wolden en het water
Naar waar aan de oceaan?
Visie van Rinus Boidin op zijn publicaties over het eerste millennium