SEMafoor 21.2 (2020)
Agrippa's weg naar de Oceaan
Taalcontacten tussen Germaans- en Romaanssprekenden in Laat-Romeins en Merovingisch Gallië
Athaulf een Fries koning
Ierse missioneringsgolven
Is Bonifatius een belangrijke mythe?
Baldwin I als eerste graaf van Vlaanderen, slotreactie
De winterkampen van Labienus en Cicero
De mijlen van Caesar
Aken. Reactie op De Karolingische renaissance. Karels lege boekenplank volgens Heribert Illig
Ganuenta teruggevonden
De Bataven
Bewoningshiaten in Eerste Millennium
Der Schatten der Antike: Caesar
De zuidelijke Patavia-routes
Dan nog maar eens de Peutingerkaart