SEMafoor 1.2 (2000)
Waar lag Traiectum?
Traiectum = Maastricht
Traiectum = Tournehem (Fr.)
Het Cartularium van Radbod
Brabantse oorkonden
Een Fries koninkrijk in Middeleeuws Westergo?
Koningen in Leeuwarden?
Leven wij in het jaar 1703?