SEMafoor 1.1 (2000)
Transgressies en hun gevolgen
Problemen langs Romeinse wegen
Catalogus bij de Peutinger-kaart
Zijn Friezen van oorsprong Belgen?
Willibrordus, Echternach en Friesland
Van Frisia naar Holland
Waar lag Dorestad?
Voorstel voor aanpak van een aantal nadere studies rondom Albert Delahaye
Verkenning van Caesars Portus Itius
SEM-excursie in Frans-Vlaanderen