SEMafoor 16.1 (2015)
Wie was Dietrich Von Bern? En… waar lag dus Bern?
Ondergang Romeinse rijk volgens Jona Lendering
Illig, Illig, geef me mijn drie dagen terug
Tot Sint Juttemis
Een Romeinse ring uit Nijmegen
De gouden peelhelm / De man van Deurne
Opmerkingen betreffende het artikel De Siamese tweeling Lebuinus en Livinus: een historisch grapje?
Repliek op kritiek Jeff van Hout op het artikel over Lebuinus
Lebuinus en Livinus herbeschouwd
Recente archeologische vondsten ondergraven fundament geschiedenis
Julius Caesar als geograaf
Google-maps
NIFTERLACA: Ruud van Veen en Google Maps
Verdronken Zeeuwse dorpen in kaart
De Linschotenstroom