SEMafoor 15.1 (2014)
De 10-dagen-kwestie en de chronologie van het eerste millennium
De 'Meldi' in het grote deltagebied van West-Europa
Hebben Keltische culturen afgedaan in onze geschiedschrijving? Confronterende zoektocht naar informatie
De Renus
Zekere (en mogelijke) rijn-toponiemen
Was Ten Boer (GR) vroeger Debora?
NIFTERLACA: ‘Uttreht’ in de Annales Bertiniani
Antwerpen (Traiectum) – Utrecht (Traiectum)
Recensie Friezen, Franken en Saksen
Legenda voor de Peutinger-kaart
Het werk van P.C. Boeren 1909 – 1994