SEMafoor 14.3 (2013)
Waar was het ware Almere?
Wetenschappelijk verantwoorde geschiedschrijving. De Folklore van ons Bataafs verleden als voorbeeld
Hoe het oude Belgica overging in Austrasië
Francia en Germania
Karel de Edelmoedige - De laatste Karolinger
Kreis Borken: De Tencteri verslagen door Caesar in het jaar -55
De kabouters van Hoogeloon
Nifterlaca: Familia Sancti Vedasti in de Betuwe?
Nifterlaca: Rijnsburg, Elst, ...
Beleid van SEMafoor
Geschiedenis van twee Trajecta
De Tang-dynastie (618-907) langs de Maas
Nogmaals Amersfoort, n.a.v. een reactie van Menno Knul