SEMafoor 11.4 (2010)
De schatkamers van de Friezen - Archeologisch onderzoek terpen
De datering van het geheim van Tolsum
Dateringsvraagstukken
Niviala - Nivelle sur Meuse
Is de Renus altijd de Rijn?
Meginhardeswich en Maninghen Wimille
Wayenberg zit er naast met zijn kijk op de Limes in Nederland
Over vorm en inhoud (een reactie op Paul van Overbeek
De Rijkdom van de rand (boekbespreking)
Plaatsnamen in Gallia
Een stapje verder over de Andouerpi
De teksten van Echternach
Geschiedenis van Vlaanderen. Gerben Graddesz Hellinga
Heribert Illig: Fomenko's geschiedschrijving is bedrog