SEMafoor 11.1 (2010)
Bedachte geschiedenis in het eerste millennium? Een mogelijke probleemstelling
Meginhardi Vicus - Meinerswijk - Meginhardeswich?
Teutoburg bij Thiembronne
Anduerpis - Andouerpis - Antwerpen. Antwoorden op de kritieken van Ruud van Veen en Hans den Besten
Verder over de Andouerpi
Twee Antwerpens
Een andere kijk op Delahayes Germania
Dit is de limit!
Symposium en studiedagen
Ptolemaeus, een inventarisatie als basis voor discussie
Zutphen en Hamaland