SEMafoor 10.3 (2009)
Antwerpen tot de eerste stadsuitbreiding
Alfred Michiels en het volk der Andouerpi
Mediabericht van het RMO over: Dorestad. Wereldstad in de middeleeuwen
Dorestad, een Wereldstad? Wishful thinking van het RMO in Leiden?
Welke geschiedschrijving verkiest u? Villam No(n)modocam = Nemetacum = Atrecht = Arras
Christelijke Krimpenerwaard. Voortgang onderzoek ‘Oorsprong en verspreiding van het christendom’
De methode van onderzoek van Joep Knauf
De namen voor Utrecht
Getijden op aarde: discussie n.a.v. SEM-boek
Archeologische bevindingen in Noord-Brabant met betrekking tot het eerste millennium n.Chr.
Ugo Janssens over heidenen en oude Belgen
Jaarlijks Belgisch congres over Romeinse archeologie
Rome in Zeeland met Nehalennia deze zomer in het Zeeuws Museum